Hisenda Ordenances i Reglaments

 

 

Ordenances fiscals de Sarrià de Ter

 TítolPes 
Ordenances fiscals 2020516,37 KBDescarrega

Índex Ordenances i Reglaments de Sarrià de Ter

 TítolPes 
Reglament municipal de la sala d'exposicions Dolors Xabé del Centre Cívic La CooperativaDesconegutDescarrega
Reglament de la comissió de la memòria democràtica, nomenclàtor i el patrimoni historico-artístic de Sarrià de TerDesconegutDescarrega
Reglament municipal de participació ciutadana de Sarrià de TerDesconegutDescarrega
Edicte referent als locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoralDesconegutDescarrega
Ordenança de guals i entrades de vehiclesDesconegutDescarrega
Reglament de règim de funcionament i d’ús dels espais habilitats de Sarrià 221DesconegutDescarrega
Ordenança de tinença d'animals de companyia de Sarrià de TerDesconegutDescarrega
Mapa de Capacitat Acústica8,61 MBDescarrega
Ordenança d'olors de l'Ajuntament de Sarrià de Ter DesconegutDescarrega
Reglament del TaxiDesconegutDescarrega
Mapa de capacitat acústica municipal8,61 MBDescarrega
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el mapa de capacitat acústicaDesconegutDescarrega
Reglament de Treball dels porters mantenidors d’escoles2,19 MBDescarrega
Ordenança reguladora clubs de cannabis1,94 MBDescarrega
Reglament de funcionament de la biblioteca municipal Emília Xargay130,10 KBDescarrega
Ordenança banc de terres269,27 KBDescarrega
Reglament usos del pavelló municipal23,85 KBDescarrega
Reglament Llar Infants Confetti91,87 KBDescarrega
Ordenança reguladora d'execució alternativa al pagament de deutes amb l'Hisenda municipal204,96 KBDescarrega
Reglament regulador del procediment de la reducció de jornada per al personal de l'escola bressol 168,32 KBDescarrega
Reglament de Participació per a entitats municipals63,36 KBDescarrega
Ordenança municipal mosquit tigre53,50 KBDescarrega
Ordenança municipal de gestió de runes i residus de la construcció54,50 KBDescarrega
Ordenança municipal reguladora de les condicions per a la instal·lació d’ascensors en edificis residencials existents sense ascensor27,57 KBDescarrega
Ordenança municipal reguladora dels espais verds26,10 KBDescarrega
Ordenança municipal de camins16,98 KBDescarrega
Ordenança municipal sobre civisme, integració social i convivència ciutadana123,60 KBDescarrega
Ordenança municipal d'empadronament20,17 KBDescarrega
Ordenança municipal d'aparcaments32,31 KBDescarrega
Ordenança d'instal·lacions elèctriques, cales i canalitzacions a la via pública46,39 KBDescarrega
Reglament de règim interior dels mercats a la via pública de Sarrià de Ter111,73 KBDescarrega
Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació39,02 KBDescarrega
Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies, portes, façanes i vehicles25,62 KBDescarrega
Ordenança sobre l’ús social de l’edifici i instal·lacions del col·legi d’educació infantil i primària fora d’horari escolar i durant el període de vac24,53 KBDescarrega
Ordenança municipal sobre l’ús del sistema de sanejament289,84 KBDescarrega
Ordenança municipal de policia en matèria de neteja31,93 KBDescarrega
Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics45,62 KBDescarrega
Reglament d’utilització de la piscina pública284,73 KBDescarrega
Reglament municipal sobre publicitat visible des d’espais d’ús públic18,95 KBDescarrega
Ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions 132,74 KBDescarrega
Ordenança Municipal de Circulació366,64 KBDescarrega
Ordenança intervenció municipal ambiental de seguretat i salut adaptada a Sarrià de Ter863,19 KBDescarrega

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map