Urbanisme

Regidoria: Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat

Regidor: Narcís Fajula i Auler

E-mail: nfajula@sarriadeter.cat

Responsable Tècnic Jurídic: 

Isidre Llucià SabarichSecretari Interventor Municipal 

E-mail:secretaria@sarriadeter.cat

Tècnica:
Mª Àngels Roura i Grabulosa - Arquitecta Tècnica
E-mail:
serveistecnics@sarriadeter.cat

Administració:
Anna Berloso i Coll
E-mail: 
stecnics@sarriadeter.cat

Ubicació

Edifici Ajuntament ( 2a planta )

C/ Major 71-73

Tel. 972 170 211 - Ext. 4

Fax 972 171 490 

E-mail:  serveistecnics@sarriadeter.cat
Horari d'atenció

De dilluns a divendres: 08:00h a 14:00h

Per visites amb amb l'arquitecta tècnica, cal demanar cita prèvia.

Els Serveis Tècnics Municipals, tenen sota la seva responsabilitat, el control de totes les construccions, instal.lacions i obres de caràcter públic i privat, que es realitzin al municipi, així com el control, el compliment i el seguiment de la legalitat urbanística, alhora que, l'expedició de llicències i certificats urbanístics.

Gestions o tasques que desenvolupa

Les funcions que es desenvolupen als Serveis Tècnics Municipal són les següents:

- Expedició de llicències d'obres
- Informes urbanístics
- Control de totes les construccions i obres que es realitzin al municipi
- Expedició de llicències de primera ocupació
- Planejament, gestió i disciplina urbanística
- Control d'instal.lacions
- Manteniment de vies públiques urbanes i rurals

Tràmits i Gestions Relacionats

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map