Processos participatius

Aquest grup de govern té la ferma intenció de potenciar la participació ciutadana a l’hora de prendre decisions que ens afectin a tots, sobretot aquelles que impliquin una forta inversió econòmica. Per aquest motiu estem treballant en posar en marxa diferents mitjans per tal de poder fer-ho possible i permetre que els ciutadans els puguin utilitzar amb la màxima informació possible, i obtenint la màxima participació en aquests processos. 

Procés de participació ciutadana per definir inversions  municipals per al 2016


Resultats fase telemàtica
    

                                 

 


  •    Projectes "A" ( 200.000€ ) FINALISTES:                                        
  •    Projectes "B" ( 50.000€ ) FINALISTES:                              

 

Rendiment de comptes del Procés Participatiu (20/02/2018)

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map