Notícies

Notícies


Ahir, 22 de maig, es van tancar les votacions finals del procés de participació ciutadana per decidir les inversions per al 2016 fruit dels ingressos extraordinaris de la plusvàlua de la venda de Torraspapel. Un procés que es va iniciar el mes de març i que va tenir el seu punt culminant amb les votacions telemàtiques durant tota la setmana passada i les presencials els dies 21 i 22.
Finalment, van participar (sumant les dues modalitats de vot) 740 sarrianencs i sarrianenques. Això suposa una participació del 18% (hem de tenir en compte hi que tenien dret els majors de 16 anys). El 53% van ser vots telemàtics i un 47% vots presencials.
Cal recordar que es podien escollir dos projectes. Un del paquet d’opcions valorades en 200.000 euros i l’altre, del paquet de propostes d’uns 50.000 euros. Les opcions possibles eren tres de cada bloc i són les que es van escollir en l’assemblea general celebrada el passat 21 d’abril.
Amb tot, els resultats van ser els següents:

Projectes A (200.000 euros):

 

1- REHABILITACIÓ, MODIFICACIÓ I ADAPTACIÓ DEL CENTRE PARROQUIAL DE SARRIÀ DE DALT: 303 vots (40,94%)

2- COBRIR LA PISTA DE LA COOPERATIVA PER FER UN PAVELLÓ POLIVALENT AMB SOSTRE I PARETS: 250 vots (33,78%)

3- PISTA POLIVALENT AMB SOSTRE AL PLA DE L’HORTA: 184 vots (24,86%)

Projectes B (50.000 vots):

1- REMODELACIÓ DELS PARCS INFANTILS ZONES DE L’IGLÚ (PL. SALVADOR GENÍS), DEL TORO (PL. EMILIA XARGAY) I PARC DE LA COOPERATIVA: 361 vots (48,78%)
2- REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ D’EDIFICIS DECLARATS COM A BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL: EDIFICI MASÓ I CASA “EL PORXO”: 221 (29,86%)
3- ESPAI JOVE: 152 (20,54%)

Així doncs, els projectes de rehabilitació del Centre Parroquial i la Remodelació dels Parcs Infantils són els projectes guanyadors i per tant, són els que es faran en els propers mesos. En aquest sentit, tal i com preveu el propi reglament del procés es constituiran les comissions de seguiment i avaluació per fer un control de l’execució del projecte alhora que per avaluar el funcionament del propi procés participatiu fer propostes de millora i superar-ne les mancances.
A partir d’aquesta setmana es començarà a treballar amb els projectes escollits per desenvolupar-los el més ràpidament possible. L’ajuntament es reunirà amb els promotors de les propostes per concretar calendari i formes de treball conjunt.
L’equip de Govern municipal valora molt positivament el procés. Ha estat un mecanisme nou que no s’havia aplicat mai i constitueix un canvi cultural en la pressa de decisions. En aquest sentit, es destaca la participació és molt destacable en relació a processos com aquest, i molt més tenint en compte que era la primera experiència d’aquest estil. La implicació dels veïns i veïnes de Sarrià de Ter ha estat molt positiva, tan pel que fa a les votacions estrictes com en tot el procés: des dels treballs per concretar les propostes als debats barri a barri.
Pel que fa als resultats, és evident quins són els projectes més recolzats. Això vol dir que no hi ha discussió sobre quines obres encararà l’equip de govern (insistim, de manera pactada amb els promotors i la comissió de seguiment). I com ja s’ha comentat, aquesta feina –plantejar l‘agenda i la concreció tècnica de les iniciatives- es produirà en els propers dies. De fet, com ja es va dir en tot el procés, les opcions escollides passarien a ser objectius per al Govern municipal ja que els resultats són vinculants. Precisament, la lectura que fa l’equip de govern dels resultats es que per a la ciutadania de Sarrià de Ter la remodelació del Centre Parroquial és un prioritat i en conseqüència amb això, s’actuarà. Però al mateix temps, resultats en mà, també es veu que disposar d’una pista polivalent coberta també és una aspiració determinant. Per tant, també es tindrà molt en compte a l’hora de definir les qüestions a abordar durant la legislatura. Exactament aquest serà el mateix plantejament que es farà en el cas dels projectes B.
Finalment dir que, tal i com es va plantejar en el programa electoral i com un dels grans elements del mandat, l’equip de govern està decidit a impulsar un govern obert, transparent i participat. I en conseqüència, iniciatives com aquesta s’aniran treballant en el futur perquè es la voluntat dels regidors i regidores es ajudar al canvi de cultura democràtica que les institucions han de propiciar i que la ciutadania demanda. Essent conscients de que, en tot cas, es un aprenentatge conjunt i això implica que s’anirà millorant i enriquint els processos participatius i de codecisió a mesura que es van concretant.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map