Notícies

Notícies


L’ajuntament de Sarrià de Ter inicia la campanya de recollida d’oli domèstic a través del projecte A SARRIÀ OLINET

Aquest projecte té dos objectius fonamentals, per un costat la recollida d'oli mitjançant l'envàs OLINET per el seu posterior tractament, donant així resposta a una dels residus més contaminants d’avui en dia, l’oli domèstic usat, aconseguint el 100% de la seva reutilització gràcies a la seva transformació en biodièsel.

Per altre banda, aquest projecte permet crear i mantenir llocs de treball per a persones amb discapacitat que s’encarreguen de recollir els envasos plens dels centres on s’han distribuït contenidors, transportar-los a les instal•lacions del Centre Especial de Treball, netejar-los per tal de no contaminar la xarxa pública d’aigües i preparar el residu per la posterior conversió en biodièsel.

En aquest cas, a Sarrià de Ter, els encarregats de gestionar aquest projecte al municipi, és la Fundació Ramon Noguera com a integrant del GRUP ÈXIT, format a més per la Fundació Drissa i Ecosol de Càrites. La Fundació Ramon Noguera és una entitat social gironina especialitzada en la creació i gestió de centres i serveis adreçats a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i a infants amb trastorns en el seu desenvolupament. Anualment dóna atenció a més 900 persones a la comarca del Gironès, i gestiona un centre Especial de Treball que dóna ocupació laboral a més de 110 persones amb discapacitat.

Amb aquest projecte doncs, l’ajuntament segueix fent una aposta clara per la preservació del medi ambient, alhora que contribueix en l’ocupació de persones en dificultats d’inserció laboral.

Cal destacar que aquest és un projecte de proximitat amb el ciutadà, atès que es facilitarà l’accés al reciclatge mitjançant la ubicació de contenidors de recollida als centres de més confluència de persones com ho són, el local Social de la Rasa, el local Social del Pla de l’Horta, el Centre Cívic la Cooperativa, l’escola Montserrat i El Coro, alhora que es distribuiran els pots domèstics OLINET a totes les llars de Sarrià.

Els pots per a la recollida d'oli es poden ana a buscar a l'Ajuntament, centre cívic La Cooperativa i El Coro

Els punts verds per a deixar l'oli usat i recollir un pot net són, pavelló municipal d'esports, el Coro, centre civic la Cooperativa, local social de la Rasa, local social del Pla de l'Horta

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map