Notícies

Notícies


Informació sobre l'estat del Procés Participatiu

Ahir dimarts dia 11 d’octubre a les 18:00 es va reunir a la sala de plens de l’Ajuntament  la comissió de seguiment del procés participatiu. Hi van assistir en Roger Torrent (alcalde), en Josep Maria Santiago (Regidor de Participació), en Narcís Fajula (representant ERC), en Roger Casero (regidor de CdP), la Marta Prat (representant de CDC), en Narcís Ferroni (representant del Consell d’Esports), en Josep Oliveres (representant del Consell de Comunicació), en Lluís Dilmé (arquitecte), en Santi Palomeres (representant del centre parroquial) i l’Albert Soler (representant de l’AAVV Pla dels Vinyers i del Consell Territorial). La intenció era informar de l’estat dels dos projectes escollits pels veïns de l’estat del procés.

Pel que fa al “Projecte B” referent a la instal·lació de parcs infantils el Tinent d’Alcalde Narcís Fajula va informar que s’havien presentat quatre propostes de diferents empreses. D’aquestes han arribat a la decisió final dues que ofereixen diferents millores respecte a la proposta original tant amb número d’elements com en materials. Al llarg dels propers dies es decidirà quina es la triada i començaran la instal·lació immediatament. A finals de novembre o principis de desembre es podran reinaugurar els diferents espais modificats.

Quant al “Projecte A” referent a les millores al Centre Parroquial qui va exposar la situació va ser el Sr. Lluís Dilmè, arquitecte responsable de l’elaboració de l’estudi inicial de l’obra. Va explicar que la feina que s’havia fet fins ara havia estat l’anàlisi de l’edifici en relació a la construcció original i el seus usos i captar les intencions del que es vol fer. L’estudi que es presentarà en breu ens dirà que cal fer, quins costos té, i en quines fases es podria realitzar. Va avançar que l’edifici com la majoria de construccions d’aquest tipus dels anys 70 era una construcció precària. Però va destacar que no s’havia detectat cap mancança greu. Si que caldrien les reformes necessàries a nivell d’aïllaments tèrmics i acústics, i totes aquelles relacionades amb el compliment de les normatives vigents d’estàndards mínims (electricitat, incendis, seguretat...), així com la retirada de la uralita del sostre. Això implica que el projecte mínim inicial vagi més enllà del que es va presentar al procés participatiu, i que el pressupost també sigui més elevat que els 200.000 € previstos. Els representants de l’ajuntament van comunicar que s’estaven buscant fonts de finançament diverses per arribar als 300.000€ i poder executar una primera fase tant aviat com fos possible.

La Comissió de Seguiment i els representants de l’entitat que va presentar el projecte es tornaran a reunir tant aviat estigui llest l’estudi amb l’arquitecte, per acabar d’encaminar el projecte. Després del concurs necessari donat el volum de l’obra, es podrà iniciar la fase 1, al llarg del 2017.   

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map