Notícies

Notícies


Agents cívics per a la millora de la recollida selectiva i de la convivència ciutadana: Es tractaria d'un equip que treballaria en els municipis interessats amb l'objectiu d'arribar a la població a través de campanyes i actuacions dirigides a al millora de la recollida de residus i convivència ciutadana.

REQUISITS DELS CANDIDATS:
-       Estar inscrits al SOC com a demandant d'ocupació abans del 13/01/2016
-       Tenir entre 45 i 54 anys
-       No percebre cap prestació ni subsidi
-       Millor si té cotxe
-       Que parli tant català com castellà, ja que haurà de fer atenció directa a ciutadans.

TASQUES :
·        Informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques.
·        Foment d'accions de bona convivència, respecte entre ciutadans, sobretot entre població  nouvinguda.
·        Bon ús dels equipaments públics.
·        Bon ús del mobiliari urbà.
·        Prevenir accions d'incivisme respecte a béns privats.
·        Disseny i execució de campanyes.
·        Suport a les entrades i sortides d'escoles i instituts.
·        Informació dels drets i deures en referència a l'ordenança de convivència.
·        Facilitar informació dels serveis que ofereix l'ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès.
·        Petites tasques de manteniment en relació al mobiliari urbà i equipaments públics.
·        Xerrades informatives i actuacions de dinamització dirigides a la gent gran en relació a aspectes del dia a dia i d'interès comú.
Camps relacionats: recollida de residus, neteja viària, tinença de gossos, mobilitat de vehicles, ús dels espais públics i altres d'interès .

ENTREVISTA DE SELECCIÓ

DIJOUS 19/1/2017 A LES 9.30H al Consell Comarcal del Gironès

Suport a la neteja d'espais municipals:  Es tracta d'una brigada que treballaria donant suport a les tasques de neteja dels espais naturals i urbans del municipi. En funció de les necessitats de cada municipi es tractaria de personal que treballarà en un sol municipi o bé en varis municipis de la comarca sempre sota la direcció del Consell Comarcal del Gironès.

REQUISITS DELS CANDIDATS:
-       Estar inscrits al SOC com a demandant d'ocupació abans del 13/01/2016
-       Tenir 54 anys o MENYS.
-       Ser perceptor/a de la RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

TASQUES:
·        Neteja de vials, cunetes , pistes, camins i espais verds.
·        Tasques de millora de la senyalització viària i turística
·        Revisió i repintat dels contenidors de residus, així com neteja i manteniment de l'entorn de les àrees d'aportació de residus.
·        Revisió, manteniment i neteja de les instal·lacions de les deixalleries municipals.
·        Suport a la màquina escombradora.
·        Neteja del mobiliari urbà i grafits.
·        Escombrat manual de voreres, places públiques, recollida de brossa de petites dimensions, neteja d'escorsells, embornals, buidatge de papereres.
·        Recollida de fulles.
·        Retirada de cartells i adhesius en fanals i espais públic no permesos.

ENTREVISTA DE SELECCIÓ:

 

DIVENDRES 20/1/2017 A LES 9.30H al Consell Comarcal del Gironès


Per a més informació podeu contactar amb:

ANABELLA BELLELLI

Telèfon 972 21 32 62

Mail: anabella.bellelli@girones.cat

De dilluns a divendres de 8 a 15h i Dimarts de 9.30 a 19h

 

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map