Notícies

Notícies


L'Àrea de Medi Ambient de l´Ajuntament de Sarrià de Ter conjuntament amb el Consell Comarcal del Gironès realitza el servei de recollida de poda al nostre municipi.
Com a proposta de millora del servei, enguany es realitza una campanya comarcal de promoció per tal de fomentar l'ús del servei de recollida de poda entre la població.

Amb aquesta campanya es vol posar en relleu aquesta recollida selectiva: informar dels punts de recollida de les restes de poda i jardineria a la població i de quins són els residus que s'han d'abocar en el contenidor de poda i quins residus es consideren impropis.

Al nostre municipi, ens han lliurat sacs de poda de 45x45x62 cm per als habitatges amb jardí i/o hort que són usuaris habituals del servei.

Els veïns i veïnes de Sarrià de Ter que estiguin interessats, poden passar per l'Ajuntament a recollir una bossa fins a l'esgotament d'existències.

 


Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map