Notícies

Notícies


Ajuntament de Sarrià de Ter i la Universitat de Girona han formalitzat un acord de col·laboració científica pel qual el Campus de la Comunicació Cultural i Corporativa elaborarà un estudi sobre la comunicació i la transparència al municipi de Sarrià de Ter.

Amb el títol “Anàlisi, diagnosi i proposta de millora de la comunicació i la transparència al municipi de Sarrià de Ter”, l’estudi vol donar resposta a les necessitats comunicatives actuals de l’Ajuntament, oferint serveis d’assessorament, acompanyament i enfortiment de la comunicació municipal des d’una perspectiva integral, de manera que contempla els mitjans de comunicació municipal, la transparència i la reputació institucional del govern municipal de Sarrià de Ter.

Els investigadors del Campus de la Comunicació Cultural i Corporativa, liderats pel professor Lluís Costa, assessoraran els responsables del consistori en matèria de transparència municipal, canalització de demandes ciutadanes, retiment de comptes de l’acció de govern i accessibilitat a la informació del dia a dia del municipi, en el marc de la llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre).

Així doncs, l’estudi -que es desenvoluparà al llarg dels anys 2017 i 2018, i tindrà un import de 14.650 euros- se centrarà en l’estratègia i el pla de comunicació, la ràdio, el web, les xarxes socials, la revista municipal i la visibilitat de l’acció de govern. En una segona fase de treball, es preveu poder abordar també la formació i el seguiment del pla de comunicació proposat pels experts.

Els Campus de la UdG són plataformes relacionals amb un clar plantejament market driven, que tenen per objectiu principal facilitar proactivament la relació entre les empreses i les institucions i la Universitat de Girona, sobre la base d’una relació continuada, a través d’una interlocució personalitzada i única amb la Universitat de Girona. La funció dels Campus és, doncs, unir universitat i societat, procurant establir lligams permanents amb les empreses, institucions i persones per intentar millorar conjuntament.

En concret, el Campus Comunicació Cultural i Corporativa és l’instrument fonamental per treballar en l’àmbit de les estratègies comunicatives, de la transparència informativa, el retiment de comptes i la Responsabilitat Social Corporativa, espais de demanda emergents que han de constituir-se en un factor diferenciador de la UdG i en un nínxol d’ocupabilitat pels nostres graduats. L’àmbit temàtic de la comunicació cultural també ha de portar a repensar i elaborar fórmules i estratègies de desenvolupament social i de difusió del coneixement i aplicació de les TIC, afavorint la innovació social, que representa un factor altament positiu pel fet que les innovacions socials capaciten als ciutadans i creen noves relacions socials i models de col·laboració, a més d’oferir respostes a les necessitats socials i d’abordar els reptes de la societat. El Campus Comunicació Cultural i Corporativa s’integra de diversos Grups de Recerca i Càtedres especialitzades en el camp de la comunicació cultural i corporativa.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map