Notícies

Notícies


Com a propietaris d’edificacions ubicades o pròximes a un terreny forestal amb alt risc
d’incendi, es convoca a tots els veïns a la reunió que tindrà lloc el dilluns 27 de febrer de 2017 a les
19h al Centre de Visitants del Gironès,
com a subjectes afectats (veïns, presidents de
les juntes de les urbanitzacions o associacions de propietaris) per les obligacions derivades
de la Llei 5/2003 de prevenció d’incendis en nuclis, urbanitzacions, edificacions aïllades i
instal·lacions.
En primer lloc s’exposarà el marc legal vigent, les obligacions dels propietaris i de
l’ajuntament i les condicions tècniques que han de complir les franges perimetrals de
seguretat.
En segon lloc, el cap de la regió d’emergències de Girona explicarà quin és el risc real
existent, com gestionen els bombers un d’incendi forestal, quines són els protocols que
s’han d’implementar a nivell de veïns i es donaran consells d’autoprotecció.
Finalment, juntament amb un representant del cos d’Agents Rurals, es resoldran tots els
dubtes dels veïns pel que fa a la normativa, a la realització i a la gestió d’aquestes franges
en el temps.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map