Notícies

Notícies


En l’àmbit de la prestació del servei d’aigua i en concret en relació a l’empresa AGISSA,
l’administració actuant és l’Ajuntament de Girona. Amb tot, els consistoris de Girona, Salt i Sarrià de Ter treballen conjuntament els aspectes relacionats amb la gestió i el control del servei.

Tanmateix, no obstant això, i en relació a la darreres auditories l’Ajuntament sarrianenc ha decidit platejar en el proper ple (dimarts 28 de març) una moció que recollirà els principis d’actuació en relació a la gestió del servei de provisió d’aigua del consistori.
En aquesta moció es determinarà el següent:

1. Encarregar un estudi tècnic per analitzar l’estat de la xarxa en el seu terme municipal.Amb un treball de control exhaustiu de les deficiències i mancances de la mateixa. 

L’objectiu d’aquest estudi és, particularment, analitzar els materials amb que estan fetes les canonades amb servei actual o l’eficiència de la mateixa, especialment pel que fa les possibles pèrdues d’aigua, entre d’altres aspectes. Aquest estudi es estrictament tècnic (enginyeria especialitzada en cicle de l’aigua) i servirà per concretar encara més l’auditoria tècnica general des del punt de vista local.

2. Al mateix temps, encomanar un estudi jurídic per determinar si el concessionari privat ha complert o no les seves obligacions en relació a les inversions en tota la
infraestructura que es van determinar a partir del 2012. En aquest sentit i malgrat que
l’actual concessió acaba e 2020, es vol contrastar l’informe tècnic amb les obligacions
contractuals i, en el seu cas, veure si s’han acomplert. De fet, la intenció del consistori
es avaluar possibles motius de recessió del contracte amb una valoració jurídica.

3. No obstant, el darrer punt, l’Ajuntament de Sarrià de Ter seguirà exercint l’acusació
(conjunta amb els Ajuntaments de Girona i Salt) en el procés de diligències judicials
prèvies que comporten la investigació a l'administració d'AGISSA. Aquesta és la via que -conjuntament amb les auditories encarregades- s’entén que és la millor manera
d’assegurar la transparència deguda tractant-se d’un servei públic i al mateix temps,
defensar els interessos públics.

4. D’altra banda, l’Ajuntament de Sarrià de Ter recorda que cal proveir la plaça del
Conseller Delegat adjunt (acordada amb la pròrroga) i que servirà per representar els
interessos públics en la gestió de l’empresa.

5. Cal dir, també, que en la mateixa línia del que s’exposa en el punt anterior, es proposarà que es pugui recolzar els controls (legals i econòmics) que es realitzen des de l’administració local, especialment de l’actuant, amb la intervenció d’un assessorament permanent extern que doni suport a la tasca realitzada per la intervenció pública dels ajuntaments.

Tanmateix, més enllà d’aquestes mesures de caràcter present i dirigides al control i la
transparència, l’Ajuntament de Sarrià de Ter vol treballar per determinar alternatives per a canviar el sistema de gestió del servei. Més enllà dels resultats de l’informe jurídic, el cert és que l’actua període de concessió finalitza el 2020. Això implica que la decisió sobre la gestió del servei s’haurà de prendre (el més probable) el proper mandat municipal. En qualsevol cas, Sarrià de Ter vol tenir a punt diferents opcions per poder prendre la millor decisió des del punt de vista de l’eficiència, l’efectivitat i sobretot l’interès públic. Sigui com sigui, l’objectiu de l’actual equip de govern es treballar per un esquema tendent a la municipalització i a un major pes i control
ciutadà.

Es per això que s’ha començat a treballar en una doble línia de treball:
1. Cooperativització del servei: en el nostre país existeixen alguns referents de
cooperatives de consum de serveis bàsics. Conegudes són les experiències a l’entorn de l’energia, per exemple. Sarrià de Ter es planteja treballar en aquesta línia. És a dir, a
convertir el servei de provisió de l’aigua en una cooperativa de consum on tots els
ciutadans (clients) en serien propietaris. Així, la gestió tot i que delegada, seria
responsabilitat compartida de tota la ciutadania. I en qualsevol cas, el control del servei seria absolutament democràtic i amb un clar retorn (positiu) a la comunitat. S’ha
començat a estudiar aquesta possibilitat i compartir informació amb experiències
d’aquest estil al nostre país. I s’encarregarà també l’estudi tècnic per determinar la
viabilitat i el camí a seguir en el cas de que aquesta fos la via escollida.
2. Municipalització del servei: L’altre opció contemplada es la municipalització
convencional del servei. És a dir, transformar l’empresa de prestació del servei en una
entitat purament i estrica de caràcter públic. En aquesta línia de treball, l’Ajuntament
també estudiarà els condicionants econòmics, tècnics i legals per concretar-la.
S’analitzarà (amb ajuda externa) la possibilitat d’aplicar aquest model.
L’Ajuntament veu, a priori, clarament viables les dues possibilitats. Des de tots els punts de vista.
Sigui com sigui, es vol tenir tots els pros i contres i possibilitats de les dues alternatives perquè sigui la ciutadania del poble, finalment, qui esculli el model. Per fer-ho, no només s’acudirà al recolzament tècnic sinó també a l’ajuda de la Generalitat de Catalunya (que es va comprometre a ajudar en els estudis previs pertinents) i d’entitats com Aigua es Vida que treballen en aquesta àmbit.

De la mateixa manera, es traslladaran els acords proposats als ajuntaments de Girona i Salt. Perquè puguin sumar-s’hi. De fet, l’equip de govern de Salt també està estudiant la possibilitat de presentar una moció que vagi en la mateixa línia al seu ple municipal.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map