Notícies

Notícies


En l’audiència pública feta el passat 6 de març en relació a les molèsties generades per la posada en marxa de la indústria paperera, es van prendre un seguit de compromisos per tal d’eliminar els problemes causats pels sorolls i les pudors.

En concret, es va acordar fer un calendari d’actuacions per part de la direcció de l’empresa Hinojosa per tal d’anar minimitzant aquestes molèsties paulatinament. Aquestes actuacions –amb les inversions preceptives- van dirigides, com dèiem, a fer front als focus de soroll i de males olors amb l’objectiu de reduir-les al màxim.

Adjuntem aquest llistat d’accions i el calendari amb la previsió d’execució. N’anirem fent el control de compliment des de l’Ajuntament, com fins ara. Creiem que es oportú poder fer un revisió transparent d’aquest assumpte fins a la seva resolució. I no només des del consistori. Hem acordat també crear una comissió de seguiment a tres bandes, és a dir, Ajuntament, empresa i una representació veïnal per tal d’anar fent aquest seguiment.

Us transmetem doncs, el resultat de la reunió i els compromisos adquirits. Òbviament anirem transmeten tota la informació disponible de la mateixa manera que anirem recollint les vostres inquietuds al respecte.

 
ZONA FOCUS SOLUCIÓ DATA PREVISTA
Campa Carretons elevadors Compra de carretons elevadors elèctrics 20/04/2017
Campa Obertura superfície cinta transportadora Cortina plàstica a l’entrada de la cinta 30/04/2017
Campa Obertura façana per airejar la nau del processament de la pasta Tancar amb con bloc
Arreglar totes les finestres
15/06/2017
Nau de producció Pantalla acústica en el passadís central entre les naus de producció i les de magatzematge Es solucionarà al tapar els forats de la nau de pastes i arreglar les finestres. 15/06/2017
Nau de producció Ventiladors de pared d’extracció de l’aire calent de la nau, al sostre Col·locació de 6 silenciadors d’absorció 01/07/2017
Nau de producció Bombes de buit en el passadís superior dels «silos» Instal·lació de casetes aïllants individuals *4
Atenuació de 40 dB
31/08/2017
Nau de producció Intercanviadors A l’espera d’avaluació de insonorització 31/08/2017
Nau de producció Torres de refrigeració Desapareix la Torre de refrigeració quan s’instal·li la «turbosoplante» 01/04/2018
Nau de producció Sortida d’aire de les bombes de buit en el pati central «Turbosoplante» 01/04/2018

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map