Notícies

Notícies


Un 17% de la població de Sarrià de Ter és major de 65 anys (al Gironès aquest col·lectiu
representa un 15% del total) i en concret, un 3% del total són més grans de 85 anys. Una de les
conseqüències de l’envelliment progressiu de la població és un creixent nombre de persones
grans dependents. Això té múltiples implicacions per les famílies, més enllà de les ajudes
derivades de la llei de dependència que es puguin obtenir. La realitat es que molts dels cuidadors
d’aquesta gent gran són no professionals amb el que això implica de càrrega personal. I per això
es demanden, també, ajudes paral·leles dirigides als cuidadors. Això també passa a Sarrià de Ter.
Aquesta és una situació que l’Ajuntament havia detectat i de fet, el programa de mandat de
l’actual equip de govern s’havia fixat com a prioritat establir programes d’ajuda a aquestes
famílies.
Finalment, s’ha pogut concretar. Ahir al vespre es va presentar públicament el programa RESPIR
a Sarrià de Ter. Es tracta d’un servei diürn d’atenció integral per a persones grans amb
dependència i/o discapacitat i a les seves respectives famílies. L’objectiu concret és oferir un
espai i un temps en el que s’acollirà a la persona depenent i així els cuidadors podran tenir un
descans setmanal. Els cuidadors tenen la certesa i seguretat de que la persona al seu càrrec
serà atesa i això els permetrà poder tenir moments de desconnexió molt necessaris també per
a la seva salut. Al mateix temps, en aquest espai s’oferiran activitats especialitzades d’estímul
pels usuaris relacionades amb la fisioteràpia, la teràpia ocupacional i la dinamització cognitiva.
El servei que impulsa l’ajuntament de Sarrià de Ter a través de l’entitat Jubilus estarà gestionada
per una psicòloga i una auxiliar de geriatria i tècnica en integració social. Hi ha la voluntat de
consistori d’identificar els usuaris potencials a través de les tres potes de l’atenció social primària
que avui ja treballen en l’anàlisi i la intervenció sociosanitària al municipi, és a dir: Oficina
Municipal d’Atenció a les Persones, Serveis Socials municipals i l’Àrea Bàsica de Salut. Els usuaris
seran, com s’ha dit, persones grans dependents de Sarrià. S’hi podran acollir tots els usuaris del
municipi que compleixin amb els requisits d’entrada (lligats a la necessitat sanitària i
socioeconòmica). Els horaris inicials del servei seran dilluns i dimecres de 9:30 a 13:30 i el cost
per les famílies serà simbòlic i en qualsevol cas, revertirà en material i altres serveis per a les
famílies.
El govern municipal, es mostra molt satisfet de poder desenvolupar aquest servei ja que, s’ha
comentat, era una de les prioritats socials del mandat. De fet, el col·lectiu de la gent gran
representa un dels públics objectius més clars de l’acció de govern.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map