Notícies

Notícies"Veïns amb Veu" és una iniciativa social participativa dins un projecte veïnatge intercultural al municipi de Sarrià de Ter.

Aquest projecte és fruit d’una iniciativa conjunta de diferents entitats: Avancem Santa Clara, universitat de Girona (Grup de recerca Salut i Atenció Sanitària) i Jubilus, amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i el recolzament de l'ajuntament de Sarrià de Ter.

Té per objectiu reforçar la xarxa de suport comunitari extensa per donar resposta a les necessitats sociofamiliars dels veïns i veïnes de Sarrià de Ter, posant èmfasi especial tan en l’atenció, la dinamització comunitària i la inserció sociolaboral com a primera condició per aconseguir una vida digna.

El projecte abasta tres fases:

Una primera de diagnosi que pretén aconseguir la complicitat de totes les entitats socials, sanitàries, culturals, de veïnatge, lúdiques i esportives del municipi amb la intenció de fer extensible el programa al màxim nombre possible de sarriencs i sarrienques . A dia d’avui, ja es porten més de 500 qüestionaris repartits i es segueix amb la seva distribució.


Una segona fase on a partir del buidatge de les respostes d’aquests qüestionaris, s’objectivitzarà aquesta percepció que tenen les persones de Sarrià de Ter i es confeccionarà un mapa d’actius del municipi per a conèixer els recursos existents i proposar estratègies de millora.

La tercera fase contempla el disseny i la implementació de programes formatius, la incorporació de protocols , la implicació de voluntaris per atendre i evitar situacions de risc d’exclusió social.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map