Notícies

Notícies


L’ajuntament ha emprès mesures legals en relació a la indústria paperera, tal i com es va comprometre. En aquest sentit, s’ha concretat amb els serveis jurídics interns i externs municipals, les línies d’actuació que ja s’han impulsat.

El consistori exigeix a la Generalitat, que és qui va concedir el traspàs de llicència de la fàbrica, que prengui les mesures d’inspecció, control i sanció que corresponguin en base a l’article 74.3 de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats, així com que paralitzi cautelarment si correspon, l’activitat de l’empresa, fins que no es resolguin els problemes que s’estan patint aquest estiu.

D’altre banda, cal dir, que segueix el procés sancionador imposat, i no es descarta que s’emprenguin de nous i més contundents, a través de mesures coercitives.

Igualment, l’ajuntament ha adquirit una estació d’inspecció atmosfèrica que farà el control objectiu de qualitat de l’aire.


Roger Torrent i Ramió                                      Narcís Fajula i Aulet
Alcalde- President                                            Primer Tinent d’Alcalde

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map