Notícies

Notícies


Som conscients de l'episodi d'aquesta nit de soroll de la indústria Paperera de Sarrià per sobre els límits tolerables.

Cal recordar, en aquest sentit, que l'Ajuntament ja ha sancionat la fàbrica per aquest motiu. I seguirà fent-ho, de forma creixent, sempre que se sobrepassin els decibels permesos.

Això pel que fa a l'episodi d'aquesta nit. Però no és un fet aïllat (ho sabem perfectament). I per això, ja des de fa deu dies hem iniciat els passos pertinents per impulsar la via legal a la que ens vam comprometre.

De manera coordinada amb els advocats del consistori hem reclamat a la Generalitat el control immediat de les molèsties, tal i com ja fa l'Ajuntament. Hem demanat recolzament i exigit intervenció ja que són l'administració competent en matèria de llicència ambiental. De fet, exigim que es prenguin totes les mesures necessàries, tècniques, administratives, sancionadores, legalment establertes fins que no se solucionin definitivament els problemes.

Entenem que és del tot intolerable que amb els avenços tècnics actuals no s’hagin resolt ja aquests sorolls. Seguim fent un seguiment continuat per tal de controlar que l’empresa per a que executi les mesures a les que es va comprometre, sinó també per a que aquestes avancin els seus terminis d’implementació.

Aquest matí està prevista una reunió amb el director dels SSTT de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat, sr. Saló, a fi de demanar-los què s’està fent, en relació al requeriment de intervenció urgent que l’ajuntament va sol·licitar-los, i quines mesures han adoptat com a responsables de les inspeccions i sancions a nivell medi ambiental.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map