Notícies

Notícies


L’estudi de contaminació atmosfèrica que ha encarregat l’ajuntament de Sarrià de Ter a l’empresa 4Sfera, ha ajudat a dibuixar la distribució espacial de diferents contaminants del municipi i del voltant de la zona industrial.

El mètode utilitzat per avaluar la qualitat de l’aire del poble es pot aplicar d’una manera ràpida i ajuda a obtenir una variació espacial molt extensa de la zona.

Els nivells ambientals de tots els contaminants són baixos i els nivells dels contaminants mesurats estan molt lluny de qualsevol nivell tòxic. En concret, els nivells de Sulfur d’hidrogen (H 2 S), benzè, etilbenzè, o-xilè i 1,3-butadiè son molt baixos amb nivells per sota del límit de detecció.

Els nivells de toluè i mp-xilè són baixos amb valors entre 1.1 i 3.48 ug/m 3 i 0.76 i 1.92 ug/m 3 , respectivament.
Els nivells d’amoníac (NH 3) i diòxid de nitrogen (NO 2) no són elevats i es troben dins dels nivells habituals de zones urbanes a Catalunya. Els nivells de NO 2 s’han mesurat entre 16 i 33 ug/m 3.

La campanya de mesura han tingut també com objectiu identificar la variació espacial dels nivells dels diferents contaminants a Sarrià de Ter. En relació a la variació espacial d’amoníac (NH 3) i diòxid de nitrogen (NO 2) no s’observen nivells més elevats en els punts més pròxims a la zona industrial.

Tots els nivell mesurats en aquest estudi estan molt per sota dels límits o paràmetres establerts i per tant, es conclou, que a Sarrià de Ter tenim un nivell de qualitat de l’aire molt bo.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map