Notícies

Notícies


La setmana passada es va celebrar una nova trobada entre els membres de la Plataforma PROU i l'Ajuntament. És la tercera vegada que se celebra aquesta reunió després de que se'n determinés la periodicitat amb la voluntat de fer un seguiment de les afectacions de la indústria i marcar mesures de resolució de les molèsties.

En aquest sentit, es van concretar diverses accions:

1. Es van analitzar els resultats de l'estudi atmosfèric que l'ajuntament va encarregar a un auditor ambiental especialitzat en contaminació de l'aire. Com ja es va avançar, els resultats són correctes amb nivells dels elements conflictius molt per sota dels permesos. Es va acordar fer difusió de l'estudi i seguir amb les analítiques.

2. Es van analitzar també els resultats dels estudis acústics. En aquest cas, els resultats (malgrat que amb paràmetres diferents) no han canviat respecte els darrers. I per tant, l'ajuntament informa que prendrà les mesures administratives corresponents.

3. Seguint amb el procés administratiu-judicial s'acorda seguir reclamant a la Generalitat (qui ha de donar la llicència d'activitat definitiva) la inspecció necessària ens tots els aspectes que li són competència. Cal dir que en aquesta línia el departament corresponent té com a data de referència aquest mes de novembre.

4. Es repassen totes accions tècniques que han dut a terme la fàbrica amb valoració dels resultats de les mateixes i se sol·licita un nou calendari amb les noves actuacions. Calendari que es tindrà aquesta mateixa setmana.

Més enllà d'aquestes qüestions més específiques, es constata la necessitat de seguir treballant conjuntament consistori i entitat civil per seguir avançant en la eliminació de les externalitats negatives de la indústria al municipi, buscant les vies de fer de l'activitat a Sarrià un model d'excel·lència en la convivència amb l'entorn.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map