Notícies

Notícies


S’han iniciat les obres de la primera fase del projecte de reforma i adequació del Centre Cultural i Parroquial Mossèn Domingo Casanelles ubicat a Sarrià de Dalt.
Aquest projecte forma part del compromís municipal d’executar els projectes més votats en el procés participatiu del 2016, en els que els veïns i veïnes de Sarrià de Ter, van poder decidir quins projecte volien prioritzar per un import de 200.000 €
Aquesta primera fase del projecte, es centra a la planta baixa ocupada actualment pel bar, vestíbul, lavabos de públic i escala, així com l'enderroc de l'amfiteatre de la sala del teatre.
Per poder arribar a aquesta primera fase de l'obra hem fet tot una sèrie de passes, que han provocat la demora en el temps de l'inici de la mateixa. La contractació d'un equip redactor, el primer estudi de programació, i posteriorment el projecte bàsic del total de l’obra i l’executiu de la primera fase. El cost d’aquest tres projectes, indispensables per poder fer l’obra és de 78,902€.
Una vegada acabada aquesta fase estaran acabats l'accés a l'edifici, la nova escala, el vestíbul principal amb el nou bar, els nous lavabos i una nova sala més petita que la principal, ja que aquesta última serà objecte d'una altra fase. També s'haurà construït un nou forjat pla a la zona ocupada per l'actual amfiteatre, així com noves obertures a la façana amb fusteria a la zona afectada per les obres.

Es preveu finalitzar aquesta primera fase de reforma en un termini d’uns set mesos aproximadament, i amb un cost d’obra de 391.284 € dels quals 91.284€ són fons propis del pressupost municipal del 2018, 200.000€ són de l’adjudicació dels pressupostos participatius del 2016 i 100.000€ de subvencions de la Diputació.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map