Notícies

Notícies


L’Ajuntament de Sarrià de Ter des de l’inici de la posada en funcionament de Paperera de Sarrià ha fet un seguiment dels diferents plans d’acció proposats i executats per la fabrica per pal·liar les olors i els sorolls que generen molèsties a una part important de veïns del poble de Sarrià de Ter. Amb la premissa que, amb el bon temps les mesures no han aportat les millores esperades, l’Ajuntament ha pres les accions corresponents.
Com ja s’ha anat fent al llarg d’aquest mesos, el passat 17 de Juliol, els responsables municipals es van reunir amb els representants de la Plataforma Prou per tal de fer seguiment de les mesures i controls que des de l’ajuntament s’estan portant a terme, així com prendre noves decisions conseqüents amb la greu situació de molèsties generades per la fàbrica del Grup Hinojosa.
En aquest sentit, l’ajuntament va presentar un seguit de mesures, algunes de les quals, ja s’hi havia compromès en l’audiència pública del proppassat 27 de juny, davant d’un centenar d’assistents, i d’altres han complementat aquest Pla sempre amb l’objectiu de que l’empresa Paperera de Sarrià deixi de fer soroll i olor al nostre poble. Algunes de les més importants passen per,
Nou mesurament acústic a final de juliol o principis d’agost per si els valors que en surtin no compleixen la normativa posar la corresponent sanció segons l’Ordenança Municipal.
Enquesta de percepció de les molèsties, via mitjans electrònics i en format paper, per tal de poder donar veu a tots els veïns i veïnes del poble, i tenir dades més concretes per sectors i horaris, entre d’altres.
Creació de dos enllaços a la pàgina web de l’ajuntament, a través del quals es podrà accedir de forma ràpida tant al registre oficial de queixes municipal, com a tots els informes i documentació que des de l’ajuntament s’ha generat i es generin, en relació a la fàbrica.
Aprovació de una de l’Ordenança d’Olors en el Ple del proper dia 31 de juliol Atès que la mala olor està essent una molèstia que va a més i, tot i no comptar amb un marc normatiu ni català ni estatal, que reguli aquest àmbit, l’Ajuntament s’acollirà al marc legal europeu per a regular aquest tema en la seva Ordenança i similar a l’aprovada a pobles de l’entorn.
Continuïtat de les reunions entre els representants municipals i l’empresa Paperera de Sarrià per tal de fer el seguiment de les mesures proposades per l’assessoria acústica, recomanada per la Generalitat i contractada per l’empresa, per pal·liar les molèsties acústiques amb la major celeritat possible. En la darrera reunió del proppassat 23 de Juliol, el consistori va posar de manifest davant la direcció de fàbrica del Grup Hinojosa, que els estudis que s’estan proposant i les mesures no poden ser amb terminis tan llargs, sinó que han de ser immediats ja que els veïns pateixen diàriament molèsties. En aquesta reunió tot i que es preveia la presència dels tècnics del departament de Medi Ambient de la Generalitat, finalment va excusar la seva assistència.
Des de l’Ajuntament, es valora molt negativament la lentitud en que l’empresa està realitzant tots els plans, alhora que des del punt de vista tècnic, sembla molt complex a curt termini pal·liar tant les problemàtiques de sorolls, com les problemàtiques d’olors. En aquest sentit, es continuarà apressant tècnica i políticament a la Generalitat, per a que valori suspendre cautelarment l’activitat de la fàbrica fins que hagin executat aquestes mesures i puguin garantir una millor qualitat de vida dels veïns de l’entorn.
L’ajuntament ha posat en marxa aquestes accions i seguirà treballant amb fermesa fins a la finalització total d’aquestes molèsties.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map