Notícies

Notícies


L’Ajuntament de Sarrià de Ter manté, per al 2019, les mateixes ordenances fiscals. És a dir, sense modificacions. La majoria d’impostos, taxes i preus públics, per tant, es mantenen en els mateixos nivells que el 2016 (i que de fet, es mantenen des de 2014).
La congelació dels impostos també comporta un manteniment de les bonificacions i exempcions aplicades en els exercicis anteriors i que tenen una vocació clarament social i amb la voluntat d’ajudar a les famílies amb més dificultats.
En aquest sentit, es tracta de mesures que tenen la voluntat de buscar elements que ajudin a generar una major progressivitat i al mateix temps atendre a la realitat social actual.

En concret, es proposa:

1. Mantenir les bonificacions a l’IBI (d’entre un 10 i un 30%) de la mateixa manera que es mantenen les clàusules i situacions socials, com les famílies monoparentals amb una bonificació del 50%. O les famílies que hagin tingut un membre de la unitat familiar més de 183 dies en situació d’atur, que també tindrà un 50% de bonificació.

2. Mantenir el gravamen d’un 75% els edificis que es trobin en un situació de paralització des de fa 2 anys amb la llicència d’obres caducada i sense pròrroga atorgada. Amb l’objectiu de prendre mesures davant la situació de frenada immobiliària i per tal d’evitar moltes obres parades. No es tracta, en cap cas, de gravar solars i obra acabada sinó que aquesta clàusula pretén lluitar contra les estructures de ciment inacabades que està deixant la crisi econòmica en el sector de la construcció i que es converteixen en elements de risc d’insalubritat i seguretat, fins i tot. La vocació és incentivar la finalització d’aquestes obres.

3. L'impost de l'Ibi es podrà fer en tres formes de pagament, per finestreta, en un sol rebut o en tres rebuts. La bonificació monoparental quedarà més especificada en les noves ordenances del 2019.

4. Simplificar algunes taxes, la taxa de 1,60 € pel document d'empadronament queda anul·lada.
La taxa de les compulses de documentació:
5 € empadronats a Sarrià
10 € no empadronats a Sarrià
La taxa utilització escut municipal tinença animals queda anul·lada.
5 € expedició placa censal
3,5 € expedició pèrdua placa
3,5 € titulars de dos o mes animals
La taxa d'ús dependència municipals per a la celebració de cerimònies matrimonials.
De dilluns a divendres de 8 a 15 h. seran gratuït, quan, com a mínim un dels dos contraents estigui empadronat a Sarrià, la resta d’horaris en dies laborals, caps de setmana i festius tindrà un cost de 200 € per cada celebració.
Quan cap dels dos contraents estan empadronats a Sarrià 200 € per cada celebració en tots els casos.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map