Notícies

Notícies


El dimarts 5 de febrer, va tenir lloc a l’ajuntament de Sarrià de Ter la primera reunió tècnica de seguiment del Pla Acústic, presentat per l’empresa Papelera de Sarrià i aprovat per l’Ajuntament, el proppassat 15 de gener.

Aquesta reunió forma part d’un dels acords contemplats en el document signat entre l’Empresa i l’Ajuntament on, entre molts altres punts, es pren el compromís de portar a terme reunions mensuals entre els tècnics de les diferents entitats implicades. En aquest sentit, cal dir que, un cop més s’ha comptat amb l’assessorament dels tècnics de la direcció general de Qualitat Ambiental de la Generalitat. A la reunió també hi van assistir l’equip tècnic redactor del Pla, representants tècnics de l’Empresa i l’equip tècnic municipal.

Dins dels punts tractats en la reunió, cal destacar els treballs ja realitzats per part de l’empresa, en que s’evidencien els passos que s’estan fent per avançar en el desplegament del Pla, així com, l’acompliment d’un dels condicionants imposat per l’Ajuntament, que era el de treballar paral·lelament en diferents objectius, i que l’empresa ha aportat proves d’estar treballant en aquesta línia.

La propera trobada d’aquesta comissió de seguiment està programada pel proper 5 de març

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map