Notícies

Notícies


Les actuacions de l'ajuntament de Sarrià de Ter vers la problemàtica generada per la Paperera de Sarrià no s'aturen i, conseqüentment, es continua treballant des de diferents fronts per l'assoliment d'un únic objectiu, acabar amb les molèsties que des de la posada en marxa de la fàbrica, el poble ha anat patint.
 

Respecte a les qüestions de sorolls, i arrel del Pla de Sorolls presentat per l'Empresa i aprovat per l'Ajuntament amb el vist-i-plau tècnic del departament de Qualitat Ambiental de la Generalitat, la Comissió de Seguiment i Control, formada per representants interns i externes del propi Ajuntament, de l'Empresa i de la Generalitat, continuem fent reunions mensuals de seguiment i control, de les actuacions previstes en el Pla. En aquests moments el Pla s'està executant segons la calendari aprovat, i fins i tot, hi ha una gran part de les actuacions que s'han avançat respecte al previst. Recordem que la finalització del mateix està prevista el febrer del 2020.
 

Pel que fa a les olors generades pel procés productiu de l'Empresa, l'Ajuntament els va instar a redactar un Pla de Gestió d'Olors, el qual en ser presentat, no va satisfer, sota criteri tècnic, els indicadors i la planificació de les accions que realment se'ls estava demanant. Per aquest motiu, se'ls va requerir oficialment una nova proposta de Pla de Gestió d'Olors, el qual es va rebre la setmana passada, i actualment està essent revisat pels tècnics interns municipals i pels tècnics de l'empresa assessora contractada per l'Ajuntament. L'Empresa però, a l'espera de la decisió municipal, ja ha començat a implantar les accions contemplades en el Pla, a fi de no aturar cap actuació que pugui afavorir l'eliminació de les olors.
 

També, i en paral·lel a aquestes actuacions, l'equip municipal s'ha reunit amb representants de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, alhora que se'ls hi ha requerit oficialment que intervinguin en el control i possibles conseqüències d'afectació en la salut de les persones de Sarrià, alhora que han continuat els contactes amb la directora del CAP de Sarrià, per conèixer de forma immediata si es produís alguna afectació en la salut que pogués estar relacionada amb l'activitat de la fàbrica.
 

Amb la finalitat de gestionar totes les accions que es porten a terme, així com prendre les decisions més encertades, es treballa des de fa mesos a través d'una Comissió de Treball Interna, formada pels polítics responsables, els tècnics interns de les àrees de Secretaria, Activitats, Urbanisme, Medi Ambient i Promoció Econòmica, així com amb dos assessors jurídics externs.
 

Per altra banda, continua el treball de pressió cap als responsables de diferents departaments de la Generalitat, perquè compleixin amb les seves competències. En aquest sentit, s'ha requerit a la Generalitat que tingui per personat a l'Ajuntament en l'expedient de renovació de l'autorització ambiental integrada. De la mateixa manera, s'ha posat en coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat, aquells aspectes que han d'incloure's o ser tinguts en compte per a la renovació d'aquesta autorització. Entre d'altres, que s'inspeccioni la instal·lació i es comprovin els usos que es realitzen del tanc d'emergències (depuració), que constitueix un dels focus d'emissió de males olors més importants. A més a més, d'això, també se'ls ha requerit un informe jurídic de clarificació de competències, perquè des de l'Ajuntament entenem que la Generalitat no està complint correctament amb les que té assignades.
 

L'equip de Govern municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, s'adhereix a la mobilització conjunta entre tots els partits polítics amb representació municipal, i la Plataforma Prou, del proper dia 23 de juliol davant de l'empresa Paperera de Sarrià.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map