Notícies

Notícies


La instal·lació de la coberta a la grada central serà la darrera de les millores que hem fet a la instal·lació esportiva. Hem substituït diferents elements trencats pel mal ús. Hem millorat la protecció de la tanca perimetral. Hem canviat diferents taulons de la grada. Hem fet un nou magatzem per les entitats esportives, i hem reparat algunes zones de gespa malmesa.

 

Aquest projecte va sortir a licitació a principis del 2018 amb un pressupost inicial de 13.087,54 €. Es varen presentar 3 empreses i des de l'Ajuntament vàrem adjudicar l'obra a aquella empresa que es va aproximar més al pressupost. Dita empresa va renunciar a l'execució per qüestions econòmiques. Les altres dues tampoc varen acceptar l'execució de l'obra.

 

Vista la situació, vàrem incrementar el pressupost d'execució a 18.575,72 € després de la revisió de projecte, En aquesta nova licitació es va presentar una única empresa amb una proposta econòmica que superava amb escreix la quantitat pressupostada. Enguany hem tornat a fer una nova revisió de caràcter econòmic i hem tornat a licitar l'obra per 29.334,51 €. Malgrat que es tracta d'un contracte menor, de quantia inferior a 40.000 €, hem publicat el perfil del contractant. Dita publicació va ser llegida per l'empresa Miquel Ignasi Serveis Metàl·lics S.L. que va acceptar l'execució del projecte per un valor de 26.510 €, la resta d'empreses convidades van desestimar presentar la proposta econòmica. 

 

Tal com podem observar en les següents imatges, les obres estan en marxa i els animadors dels nostres esportistes gaudiran ben aviat d'aquestes millores.

 

                                   

                                   

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map