Notícies

Notícies


L’Ajuntament de Sarrià de Ter té presència a les xarxes socials perquè considera que són essencials per compartir continguts i relacionar-se directament amb la ciutadania. A més, amb la presència a les xarxes socials, l’Ajuntament vol mostrar-se més obert i transparent de cara a la ciutadania, oferir un canal directe d’atenció al vilatà i fomentar la participació i la compartició d’experiències entre els veïns i veïnes del municipi.

Per garantir el bon funcionament de les xarxes socials, l’Ajuntament de Sarrià de Ter ha cregut oportú fixar una sèrie de normes en quan a la interactuació i als comentaris de la ciutadania. És per això que es demana:

  1. Que els comentaris no faltin al respecte ni atemptin contra la dignitat, l’honor, la intimitat o la imatge personal d’altres persones. No s’acceptaran comentaris que puguin perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, comentaris que fomentin l’odi o la discriminació per motius de naixement, sexe, ideologia, raça, filiació política, orientació sexual, religió, nacionalitat o opinió.

 

  1. Que els comentaris no continguin insults ni paraules malsonants o ofensives.

 

  1. Que els comentaris no continguin dades de caràcter personal.

 

  1. Que les publicacions no continguin informació publicitària o propagandística de cap tipus.

 

  1. Que l’usuari s’identifiqui. No s’admetran comentaris anònims, sota un nom fals o sota unes sigles.

 

  1. Que el contingut publicat no tingui els drets reservats.

 

L’Ajuntament es reserva el dret de bloquejar als usuaris que no respectin la normativa de forma reiterada. Els usuaris són lliures de donar la seva opinió i els seus comentaris seran lliures, personals i, en cap cas, atribuïbles a l’Ajuntament de Sarrià de Ter.


L’Ajuntament de Sarrià de Ter no donarà resposta a comentaris de caràcter polític. Qualsevol comentari d’aquest tipus, vingui de la ciutadania, d’un partit polític o d’un representant d’aquest, no obtindrà resposta per part dels perfils de l’Ajuntament. Els grups polítics i regidors poden usar els seus perfils o pàgines de partit o personals per a aquest ús, si ho consideren oportú.


L’Ajuntament ajudarà al ciutadà en qüestions que tinguin relació amb el municipi o que siguin de la seva competència. Les xarxes socials han de servir per informar, crear consciència i compartir coneixement.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map