Notícies

Notícies


L'Ajuntament de Sarrià de Ter proposa crear les Taules de gestió ambiental i urbanística a cadascun dels sectors amb regidoria de barri: Sarrià de Dalt-Socs, Pla de l'Horta-Boscosa-Xuncla-Entorns, Pla dels Vinyers, La Rasa i Sarrià de Baix. 

La presentació està convocada pel proper dimarts dia 8/10/2019 i es durà a terme en els següents locals:
Pels barris de Sarrià de Dalt-Pla dels Socs, Pla dels Vinyers i PLa de l'Horta la reunió serà a la Sala de Formació del Centre Cívic La Cooperativa, a les 19 hores. Pels barris de La Rasa i Sarrià de Baix la reunió serà a la sala de plens de l'Ajuntament a les 20h.


Aquestes Taules de Gestió pretenen esdevenir un instrument de participació ciutadana amb la voluntat de fer una diagnosi en continu de les necessitats urbanes i ambientals i guanyar eficàcia per resoldre aquelles incidències que requereixin una resposta immediata ( sistema complementari al que fa la policia municipal i la bústia d'avisos ciutadana ).


La composició de les Taules aglutina representants municipals, AV, entitats, persones voluntàries i tècnics de l'Ajuntament. El sistema de comunicació s'establirà mitjançant un grup de WhatsApp.


Així, doncs, mitjançant un protocol d'actuació, es donarà resposta a les demandes i inquietuds de la ciutadania, que podrà ser avaluat en els plens municipals mitjançant preguntes i en una reunió anual a la seu de cada sector ( o extraordinàries, si es demanen ).


És molt important que cada grup format disposi de la informació dels contractes de neteja ( periodicitat de recollides, neteja de carrers, buidatge papereres, etc...), i de jardinera ( tallar herbam, poda, etc... )


Proposta:


1. Crear les Taules de gestió ambiental i urbanística durant el mes de setembre ( reunió a la seu social, lliurament de calendaris, sistema de funcionament, membres )


2. Composició:

-Regidor/a barri
-Regidora medi ambient
-1 assessor extern
-1 representant per grup municipal
-3 membres AV
-1 membre per cada entitat que en vulgui formar part
-2 persones voluntàries
( al grup WhatsApp hi haurà el cap de la brigada, l'arquitecte municipal i el tècnic de medi ambient i de participació )

 

3. Qüestions a considerar:
-Neteja viària
-Jardins, parcs i jardineria
-Enllumenat públic
-Aigua potable, clavegueram
-Obres i serveis
-Obstruccions a la via pública
-Mobiliari urbà
-Comportament dels animals de companyia a la via pública
-Planejament urbà
-Manteniment de vies públiques
-Parades del bus. Compliments horaris
-Senyalització


4. Classificació:
Prioritat 1:  Urgent (cal solucionar-ho al mateix dia), per part de la brigada o agents externs
Prioritat 2: Solucionar-ho dins la setmana (pot ser degut a algun endarreriment, però convé avisar)
Prioritat 3: Propostes de millora que han de ser programades dins el trimestre (senyalitzacions, nous vials, mobiliari nou, rebaixos)


5.Funcionament:

Cadascun dels participants podrà enviar fotografia de l'incident o proposta, definir bé la ubicació i donar la informació complementària necessària. L'assessor/a extern classificarà la prioritat i l'elevarà al/la responsable. Un cop solucionada la incidència, l'assessor penjarà la fotografia de reposició indicant la data i el tipus d'actuació que s'ha fet o es donarà informació sobre la decisió que hagi pres l'equip de govern, si són propostes noves d'actuació.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map