Notícies

Notícies


Enguany, des del Servei de Primera Acollida del Gironès, gestionat pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, s'ha valorat necessari poder disposar d'un curs d'alfabetització en català a la zona de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis-Medinyà, donat que hi ha un grup de persones adultes d'orígens diversos, que presenten dificultats evidents de lectoescriptura.

Aquest servei atén i acompanya a les persones d'origen estranger en el seu procés d'acollida a la nostra societat, oferint-los la informació que requereixen (d'acollida en concret i d'estrangeria en general) i les formacions contemplades per Llei per poder obtenir el certificat d'acollida.

Durant el darrer trimestre del 2018 i el primer semestre del 2019 es va dur a terme un curs d'alfabetització en el marc del Programa Lletres per a Tothom, finançat pel Fons Social Europeu, a través de la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

A l'espera que es pugui donar continuïtat al Programa Lletres per a Tothom de cares a l'exercici 2020 l'Ajuntament de Sarrià de Ter, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis-Medinyà, han assumit el cost d'aquest curs per al període octubre-desembre d'enguany.

Aquesta formació s’està duent a terme a la Biblioteca de Sarrià de Ter amb un total d’11 persones inscrites.

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map