Notícies

Notícies


Des de l’ajuntament es vol incentivar la minimització, la reutilització i la recuperació dels residus. Per aquest motiu, totes les persones que facin un ús de la deixalleria comarcal, com a mínim 6 vegades al llarg de l’any, prèvia acreditació amb la targeta d’usuari corresponent,tindran una bonificació de 15% sobre la taxa d'escombraries.

La bonificació per a l’ús de la deixalleria, es farà efectiva en el primer o segon rebut, del servei municipal d'abastament d'aigua potable de l'any següent, sempre i quan, el titular de la bonificació, no tingui cap deute pendent amb l’ajuntament de Sarrià de Ter.

S'aplicarà la bonificació de l’impost, a l’adreça que figuri a la targeta ciutadana, i serà aplicable únicament a persones físiques per a usos domèstics, i no podran gaudir-ne d’ella, les activitats industrials/comercials, persones jurídiques, comunitats de béns, entre d’altres.

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map