Notícies

Notícies


Des e l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, s'han presentat avui dimarts sis noves propostes de cares a lluitar contra els efectes de la crisis provocada per la pandèmia de la Covid-19. S'està treballant en el dia a dia, però també es fa ja pensant en le futur, i en quines mesures es poden prendre o s'hauran de prendre per tal de superar aquesta complicada situació. 

 

Les noves iniciatives són:

 

  1. Realitzar un cens porta a porta del teixit empresarial (empreses, comerços, industrials, etc) per saber el grau d'afectació detallat de cada una de les empreses del municipi. (no s'enviarà un qüestionari online, volem fer visites cara a cara per a  conèixer de primera ma el què està passant). Les realitzarà el personal de la regidoria tant aviat es puguin reincorporar a la feina presencial. 

  2. El·laboració d'un estudi  del grau de maduresa tecnològica dels comerços de Sarrià, a fi de fer una proposta acurada del tipus de formació i ajuts que cal per tal d'empoderar-los tecnològicament. Ja l'han començat a realitzar els tècnics de l'àrea. 

  3. El·laborar una campanya en vídeo per part del jovent del poble, per promoure el comerç de proximitat. Es treballarà conjuntament amb l'àrea de Joventut. S'està redactant un breu projecte i es realitzarà tant aviat com puguem. 

  4. Incentivar l'associacionisme comercial, mitjançant el pagament de la primera quota anual de cada nou comerç que s'afegeixi a l'Associació de Comerciants de Sarrià de Ter per part de l'ajuntament, amb l'objectiu de tenir una associació forta, representativa, activa i renovada

  5. Conjuntament amb la regidoria d'Hisenda, Reformular el pressupost de l'àrea per esmerçar els recursos econòmics en possibles ajuts directes.

  6. Creació de la Taula de Promoció Econòmica amb la participació dels principals agents econòmics i socials del municipi i aquells supramunicipals que es consideri oportú. L'objectiu de la mateixa es traçar conjuntament un camí a seguir a partir d'ara per tal de redreçar al màxim tots els problemes que puguin sorgir per aquesta crisi. 

 

D'altra banda, d'entre les mesures anteriors ja adopatades volem remarcar l'èxit de consultes que ha rebut la proposta de gestoria gratuïta. Malauradament, hem de fer palès que la majoria d'autonoms i empreses sarrianenques que han volgut acollir-se a ajudes i subvencions, no ho han pogut fer per no complir els requisits demanats per la Generalitat o el Gobierno d'Espanya. Seguim treballant amb ells buscant altres possibilitats. 

 

El Servei d'Orientació Laboral que s'està duent a terme via online ha atès també a 16 persones les dues darreres setmanes, i segueix sent operatiu i molt actiu. 

 

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map