Notícies

Notícies


Mesures en matèria d’Habitatge davant la Covid-19

Les mesures urgents i extraordinàries tenen com a objectiu fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en l’àmbit de l’habitatge i estan recollides en dos Reials Decrets Llei.

Una de les mesures més importants d’àmbit estatal és la moratòria per al pagament de la hipoteca per la compra de l’habitatge habitual, en el cas de les persones que pateixin dificultats extraordinàries per fer-hi front (atur, cessament de l’activitat en el cas de les persones autònomes, pèrdua substancial dels ingressos, caiguda de les vendes, reducció del conjunt dels ingressos de la unitat familiar (d’acord amb els barems publicats al Reial Decret Llei 8/2020. El mateix Reial Decret Llei també recull l’aprovació de diferents mesures per garantir la continuïtat de subministrament energètic i d’aigua per a les llars mentre duri l’estat d’alarma.

Altres mesures en matèria d’habitatge que s’han adoptat i que recull el Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març són:

  • La suspensió dels llançaments per llars vulnerables sense alternativa habitacional
  • L’aprovació de la pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual
  • L’aprovació d’una moratòria del deute del lloguer per a les persones arrendatàries d’habitatge habitual en situació de vulnerabilitat
  • La creació d’una línia específica d’avals de l’Estat a la qual podran tenir accés les llars que puguin estar en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19

 

Podeu trobar més informació a: http://www.girones.cat/2012/01/oficina-dhabitatge-del-girones.html

 

Oficina comarcal d'habitatge del Gironès  

Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 h

Adreça: C/ Riera del Mus, 1A Girona

Telèfon: 972 213 262  Mail: habitatge@girones.cat

 

Oficina d’Habitatge a Sarrià de Ter

Horari d'atenció al públic: Segon i quart dijous de cada mes, de 09:30 a 13:30 h

Adreça:  Sarrià 221, Avinguda de França, 221, 17840 Sarrià de Ter

Telèfon: 972 21 32 62  Mail: habitatge@girones.cat

 

 

[Read More...]

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map