Notícies

Notícies


Programa Creixem ( Suport d’ Orientació i Mediació Familiar )

El programa Creixem  és una proposta socio educativa integral dirigit a ajudar als pares i mares en el suport de la criança dels seus fills i filles. El  Creixem és un programa de sensibilització i prevenció en conductes de risc social que coordina i porta a terme el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

El Creixem està enquadrat dins del Pla de Suport a l' Infància i Família del Consorci de Benestar Social Gironès- Salt. Treballem per prevenir el risc social i millorar la comunicació familiar.


Com funciona?

Xerrades adreçades a les famílies que portem a terme a escoles e instituts, treballem  la criança positiva per millorar la comunicació familiar i establir unes diinamiques familiars positives, ajudant als pares i mares a  establir unes normes i límits adients a les edats dels fills i filles i als alumnes a prevenir i estar informat d' algunes situacions de risc social.

 

Xerrades  per alumnes en els instituts d' ensenyament.  Les xerrades van dirigides a alumnes d’ ESO i Batxillerat. Es portaran a terme amb els grups classe. Cada centre triarà  els temes que considerin més necessaris.

                   

Prevenció:

Suport Familiar per l' abordatge de les drogodependències  i altres conductes de risc social en els adolescents i joves.

 

Qui hi pot accedir?

• Els professionals dels Serveis Socials.
• Els tècnics municipals de cada població
• Els  professionals d'ensenyament.
• Les pròpies famílies

Per establir un treball socio educatiu  amb  famílies amb fills o filles entre 9 i 18 anys que presentin algun factor de risc social  relacionat amb:

• El consum de tòxics.
• Comportaments agressius  a la família.
• Conductes violentes  cap al mobiliari urbà.
• Conductes additives a les pantalles que afectin  a vida diària dels adolescents.

On em puc adreçar?

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, núm. 1-A
17003 Girona. T. 972201962.

( Telf Professional referent: 692562361 )

Mail: dispositiu@cbs.cat

Instagram: @creixemconsorci

+Més informació al document adjunt a la notícia

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map