Notícies

Notícies


El Pla Local de l'Habitatge és un document estratègic que defineix les estratègies a desenvolupar i les actuacions a implementar des del govern local en els propers sis anys (2020-2026), per tal de fomentar el dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.
 
Per obtenir el màxim de informació i participació dels sarrianencs/ques, agrairem respongueu aquesta enquesta anònima, on es garanteix que únicament s’utilitzaran les dades facilitades amb l’objectiu d’analitzar i caracteritzar la situació d’habitatge a Sarrià de Ter.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map