Notícies

Notícies


L'equip de govern de l'Ajuntament de Sarrià de Ter iniciarà la setmana vinent trobades veïnals per barris i aprofitarà per plantejar projectes que afecten més directament cada zona, com per exemple, la cobertura i museïtzació de la Vila Romana del Pla de l’Horta. Les trobades començaran la setmana vinent amb una trobada a Sarrià de Dalt (el dia 2) i una altra a Pla de l’Horta (dimecres 3). No hi haurà un ordre del dia predeterminat, però sí que s’aprofitarà per plantejar els projectes que afecten més directament cada zona. Segons l'equip de govern, un dels compromisos de l’actual equip de govern municipal de Sarrià de Ter (ERC) era el d’incidir en els mecanismes que permeten parlar de Govern Obert. Això és, incrementar la transparència i la participació ciutadana, entre d’altres. En aquest sentit, es va proposar a inici de legislatura incrementar els processos participatius, intensificar la comunicació directe ajuntament-veïns i establir les figures dels regidors de barri. Intentant assolir aquest triple objectiu, ara es posen en marxa les trobades veïnals a cada barri per poder recollir inquietuds, queixes i propostes a cadascuna de les àrees del municipi. En aquestes trobades, obertes a tots els ciutadans, hi haurà el regidor o regidora de cadascun dels barris i altres membres de l’equip de govern.


 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map