Notícies

Notícies


Durant la legislatura anterior (2011-2015) l’Ajuntament de Sarrià de Ter va fer un esforç molt important per poder complir tots els paràmetres de sanejament de les arques municipals i al mateix temps reduir la càrrega financera (deute).
En aquest sentit, durant el mandat passat es va aconseguir pagar als proveïdors en el temps que marca la llei de pagament de proveïdors –vigent des de 2012-, és a dir, en un màxim de 30 dies un cop ha estat conformada una factura. Igualment, es va aconseguir equilibrar els pressupostos de manera que l’estalvi net fos positiu (més ingressos ordinaris que despesa corrent). Un paràmetre, aquest darrer, imprescindible per assegurar la sostenibilitat econòmica de l’Ajuntament. Amb aquesta premissa es va fer un esforç molt important durant el darrer mandat de contenció i replantejament dels pressupostos municipals, adequant-los a la realitat econòmica del municipi.
Tanmateix, per arribar a aquests nivells, d’equilibri pressupostari, l’Ajuntament va haver d’acollir-se al Pla de Sanejament que l’estat va plantejar als municipis. Aquest pla suposava contractar un crèdit amb termes fixes (marcats per Hisenda) que es va contractar el maig del 2012 per un import de 515.412,58 euros i tenia un període de retorn de 10 anys.
Tanmateix, en el passat ple de novembre es va aprovar la reducció d’aquest deute, destinant 200.000 euros a amortitzar part important d’aquest crèdit. En concret, a través de l’aprovació de la modificació de crèdit 4/2015 amb un import total de 257.102,42 €, la part principal de la qual (200.000) com hem dit, es destina a sufragar aquest crèdit. Aquests 200.000 euros es finançaran a través d‘un increment extraordinari de les plusvàlues (impost sobre l’increment del valor dels terrenys) d’aquest 2015.
Així, malgrat que Sarrià de Ter es trobava en uns límits d’endeutament baixos, amb aquesta operació encara reduirà més el deute. L’any 2014, el deute viu de Sarrià de Ter era de 484 euros per habitant mentre que la mitjana de Catalunya era de 661,07 euros per càpita. Ja durant l’última legislatura s’ha aconseguit reduir el deute fins al 61%. Amb aquesta nova reducció, el deute passa a 443,21. Això suposa un decrement del 8,37%.
D’aquesta manera, un cop feta l’amortització d’aquesta part del crèdit es podran reduir les despeses financeres en els propers pressupostos municipals (a partir de 2016) i tot i això escurçar la vida del crèdit de manera que d’aquesta legislatura pugui estar cobert, tot i que inicialment, havia d’acabar el 2022.
Tal i com va expressar la regidora d’Hisenda, Encarna Jiménez, en el passat ple: “la situació sanejada actual de l’Ajuntament ens permet ara, poder amortitzar crèdit i al mateix temps, plantejar-nos inversions per al 2016”.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map