Notícies

Notícies


L’ajuntament de Sarrià de Ter i Economia Solidària Empresa d’Inserció (ECOSOL) han arribat a un acord per desenvolupar un programa d’inserció laboral al centre Sociocultural del Coro.

Aquest projecte, significa que les entitats socials que composen el grup Èxit gestionaran i ajudaran a dinamitzar l’equipament com a centre socio-cultural –com s’ha vingut fent fins araencarat especialment a la gent gran del poble. En concret, i pel que fa a la gestió, les persones responsables s’encarregaran de garantir els serveis de cafeteria i la consergeria-manteniment de l’equipament.
El desenvolupament d’aquestes tasques servirà per ajudar a la inserció laboral de persones vulnerables. Per tant, l’objectiu per part d’ECOSOL i l’Ajuntament es que l’espai esdevingui també una plataforma per garantir oportunitats laborals a usuaris de les diferents entitats que la configuren.
Més enllà de la gestió ordinària de l’equipament la voluntat de totes les parts es que mitjançant les iniciatives i activitats es puguin programar paral·lelament es desenvolupi també una labor de pedagogia en determinats valors compartits relacionats amb l’economia social, consum responsable, la trobada intergeneracional i la inserció laboral.
Tanmateix, la vocació principal de l’equipament és l’acolliment i l’atenció a la gent gran. Per això, aprofitant aquest nou marc s’impulsa un nou servei de menjador social. Un servei de càtering a preus assequibles per tal de que la gent gran pugui fer un àpat equilibrat en un entorn socialitzat. De la mateixa manera s’estudiarà (en funció de la demanda), la concreció del mateix servei a domicili per a persones amb necessitats especials i mobilitat reduïda.
L’acord es per a quatre anys però que es podrà rescindir sempre que l’Ajuntament ho determini –i per causes d’ineterès general justificades-.
La voluntat del consistori, amb quest acord, es assegurar el Coro com un espai d’acollida de la gent gran, de convivència comunitària i d’activitats socials i culturals i al mateix temps, oferir una possibilitat per generar formació a l’entorn del mercat laboral. Coincideixen, en definitiva, les voluntats de reforçar aquest equipament i de crear oportunitats.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map