Notícies

Notícies


Els pressupostos municipals per al 2016, sumen un total de 3.456.283,64 €. Això suposa un decrement respecte els de 2015 d’un 1,66% (58.373,36 euros). Més enllà del total de la despesa municipal, cal dir que els pressupostos d’enguany permetran assumir totes les prioritats plantejades per l’equip de govern per aquest nou exercici. Això es degut, fonamentalment, a la reducció de la despesa financera. Cal recordar, en aquest sentit, que aquest 2015 s’han amortitzat 200.000 euros de crèdit, amb la qual cosa, la repercussió als pressupostos en aquest aspecte ha disminuït cosa que permet, com dèiem, plantejar nous projectes i inversions. Per això, la partida d’administració financera s’ha rebaixat en 36.500 euros, és a dir, un 13,64%respecte el 2015.

De nou, es tracten d’uns comptes realistes, de contenció i amb vocació de que siguin sostenibles. De fet, el decrement d’un any a l’altre demostra que l’equip de govern ha estat especialment prudent a l’hora de fer les previsions d’ingressos.

Amb tot, i tal com hem dit, les novetats per al 2016 són importants:

1. S’incrementen partides socials:

- La partida social que més creix. Increment de les beques escolars i ajuts urgència: Increment de més del 130% per donar resposta a les famílies que no poden fer front a les depeses bàsiques i necessàries per desenvolupar-se (serveis bàsics amb els ajuts d’urgència) i recolzar les que no poden pagar l’Escola Bressol Municipal (a través de les beques).  

La partida 231/ 48000 “Ajuts a particulars, beques” passa de 3.000 euros a 7.000.

- S’incrementen els serveis a la Gent Gran: Es preveu la implementació de nous serveis per a la gent gran del municipi: Projectes com l’ampliació del Servei “Bon Dia”, impulsat la legislatura passada o la inclusió de noves propostes com l’espai
Respir, les aules intergeneracionals i les iniciatives al Coro.

La partida 231/22700 “Treballs a tercers de Serveis Socials” passa de 114.000 a 116.000.

- Es duplica la partida destinada a l’Escola Montserrat: A l’ajuntament de Sarrià de Ter li pertoca el manteniment i millora de l’equipament escolar. Amb aquests pressupostos es duplica la partida destinada a l’edifici. Així es podran afrontar
les millores necessàries en aquest espai.

La partida 323/22700: “Treballs a Tercers de l’Escola Montserrat” passa de 5.000 euros a 10.000.

- Increment aportació targetes +70: El programa de subvenció del transport públic als majors de 70 anys es veurà reforçat amb una major aportació econòmica. Això significa que malgrat hi hagi un increment de persones usuàries es mantindran els 10 viatges mensuals per veí. 

La partida 4411/22302: “Renovació targetes de transport”: passa de 8.000 euros a 11.000.

2. Més Cultura:

- S’incrementa la partida destinada a les activitats culturals: Amb un increment d’un 37% Es prioritza la partida destinada a la programació cultural del poble. Això suposarà emprendre nous projectes als que l’equip de govern municipal s’havia compromès: projecte de preservació de la memòria oral del poble,difusió dels, El Liceu a la fresca, la difusió dels noms històrics de les cases de Sarrià, etc...

La partida 330/22604 “Activitats Culturals” passa de 20.000 a 27.500 euros.

- Reforçament de la Fira del Paper: També s’ha plantejat un increment de l’aportació per a l’organització de la Fira del Paper. Amb la voluntat de reforçarla ja que –un cop passat el sotrac del tancament de Torras- es plantegen noves oportunitats amb l’arribada de Papelera de Sarrià SL.

La partida 430/22610: “Fira del Paper”: passa de 3.000 euros a 10.000€.

3. Noves Obres:

- Ampliació cementiri Sarrià de Baix: Enguany es preveu una inversió de 15.000 euros per a poder construir 11 nínxols nous al cementiri de Sarrià de Baix. Aquesta és una mesura necessària tenint en compte la demanda.

- Obres millora urbana: Es podran afrontar millores de l’entorn urbà a diferents punts del municipi. A destacar aquí, per exemple, la millora de les voreres al Passeig Mossèn Cinto davant el CAP.

4. Nous Serveis:

- Nou sistema de comunicació 2.0: Una de les prioritats de l’equip de govern municipal es la de consolidar un govern obert. Per això la comunicació amb els ciutadans és fonamental. En aquest sentit, s’ha previst una partida per a la concreció d’un APP de comunicació directa amb la ciutadania. Una partida pressupostada amb 3.000 euros.

- D’altra banda, els pressupostos també contemplen la nova gestió del Coro com a centre socio-cultural i de recursos per a la gent gran. Alhora que derivat d’aquest nou model de gestió també es preveu la creació del menjador social
destinat a la gent gran que s’hi implantarà.

Finalment dir que, com hem comentat, la despesa financera s’ha reduït considerablement i això permet afrontar els objectius enumerats. Igualment en aquesta línia cal esmentar que està previst que aquest 2016 s’implementi un procés de participació ciutadana que permetrà decidir entre tots els sarrianencs i sarrianenques a què es destinen 243.000 euros que es van obtenir gràcies a plusvàlues (inversió d’Hinojosa) i que es dedicaran a inversió.

Aquest procés es durà a terme en els propers mesos –amb una sistemàtica que s’explicarà properament- amb la voluntat de que la inversió (o inversions) finalment escollida es pugui executar aquest mateix any. En aquest sentit, d’aquí a unes setmanes (encara no hi ha data tancada) es farà una audiència pública per parlar dels pressupostos municipals i aquest procés participatiu.

L’Ajuntament també trametrà per primera vegada informació sobre els pressupostos (ingressos i despeses per àmbits i per capítols) conjuntament amb la informació als contribuents durant el període impositiu (maig-juny) per a que tots els sarrianencs i sarrianenques coneguin a què es destinen els seus impostos municipals.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map