Notícies

Notícies


 “Memòria de Dones, memòria col·lectiva”

És evident que, tradicionalment, hi ha hagut una lectura masclista de la història. Només els homes semblaven cridats a protagonitzar-la. I en tot cas, només als homes se’ls reconeix un paper preponderant en la construcció del passat.

I això ha passat en totes les esferes, també en l’àmbit local. Les dones han estat, massa i massa sovint, menystingudes a l’hora d’explicar la història. I això té conseqüències no només en el reconeixement del que ha succeït sinó, sobretot, en el que ha de venir. La manca de referents femenins desincentiva que es trenquin tabús. Calen models de comportament perquè les nenes d’avui siguin conscients de que seran les líders de demà. Per a l’autoestima col·lectiva fa falta la feminització del relat històric.

I com a administracions. Com a institucions, tenim un paper clau en la ruptura d’aquestes dinàmiques. Ens cal ajudar a un canvi cultural. I ho volem fer-ho posant en valor el nostre patrimoni històric. Explicant que les dones han ajudat a ser el que som. Per fer-ho ens centrarem, en primer lloc, en les sarrianenques de més edat perquè en volem preservar la memòria i no volem que es perdi. Cal que les noves generacions coneguin d’on venen.

Per això, coincidint amb la setmana del 8 de març, les regidores de Cultura i Igualtat anunciem aquest nou projecte municipal: Memòria de dona, Memòria col·lectiva.

Es tracta d’un projecte amb tres fases:

1. Recollir la memòria oral de les dones que han ajudat a construir la democràcia i han edificat les bases del nostre poble i comunitat. Projecte que iniciarem amb tres perfils:

i. Viure i sobreviure al S.XX: Les dones compromeses en els conflictes i les lluites polítiques a Catalunya i Europa.
ii. L’evolució d’un poble: cent anys de canvi i construcció sarrianenca.
iii. Emigrar per tenir un futur digne: les dones migrades als anys cinquanta i seixanta.

2. Creació d’un banc d’imatges amb els testimonis d’aquestes dones que servirà per conservar-ne la veu però també per editar vídeos divulgatius i pedagògics per explicar als més joves d’on prové la seva identitat.

3. Campanya de visibilització del pes de la dona a la història nacional i local. Avui, a Sarrià de Ter hi ha deu vegades més carrers dedicats a personatges masculins que a femenins (33 a 3) Ens comprometem a treballar per compensar aquesta desproporció.

4. El 8 de març de 2017 volem inaugurar una escultura dedicada a les treballadores del paper (sempre s’ha parlat dels homes) en la figura de les comptadores.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat




Image Map