Skip to content

Fases del projecte

Març - Abril
Març - Abril

Diagnosi Urbana, punt de partida

____________

Diagnosi

Abril - Maig
Abril - Maig

Selecció de prioritats estratègiques

____________

3 maig
Presentació pública.

Formulació estratègica

Maig - Juny
Maig - Juny

Definició del Pla d’Acció (projectes estratègics)

____________

10, 17, 24, 31 maig
Participació ciutadana

Tallers
Memòria

Agost
Agost

Llançament de l'Observatori d’Indicadors Urbans

Setembre
Setembre

Aprovació del Pla d'Acció pel ple municipal

____________

Pla d'acció

En aquest apartat es podrà descarregar la documentació de cada fase un cop s’hagi completat.