Skip to content

/

Ajuts municipals Casals d’estiu 2023

Bases per a la convocatòria d’ajuts municipals 2023 per als diferents casals destinats als infants i joves de Sarrià de Ter

L’Ajuntament de Sarrià de Ter, a través la Regidoria de Serveis Socials i la Regidoria d’Educació, convoca les Bases d’Ajuts Municipals per als diferents casals destinats als infants i joves de Sarrià de Ter d’aquest any 2023. Aquestes bases tenen per objecte establir les normes reguladores de les convocatòries i fixar els criteris i regular el procediment per a la concessió de subvencions en concepte de beca en matèria de casals que atorgui l’Ajuntament de Sarrià de Ter al llarg de l’any 2023, a través Serveis Socials d’Atenció Primària, destinades a finançar els diferents casals organitzats al llarg del 2023 per a infants i joves, en foment i promoció de l’esport, educació i salut per a la població de Sarrià de Ter.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota de la mensualitat de l’estada al casal sol·licitat a càrrec de les famílies. En cap cas, serà objecte de subvenció la quota del servei de menjador (dinar i berenar) ni altres serveis extraordinaris que es realitzin fora de l’horari de Casal, com per exemple l’hora d’acollida, servei de bon dia, sortides… 


Seran els Casals de Sarrià de Ter qui rebran la resolució de l’Ajuntament de la subvenció i es responsabilitzarà de minorar el cost de la quota d’estada que han d’afrontar les famílies prèviament valorades per la Comissió Tècnica de Valoració.


Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases, les persones físiques que reuneixin els requisits i condicions especificades.

Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament omplertes a l’Ajuntament de Sarrià de Ter (situat al Carrer Major de Sarrià, 71 17840 Sarrià de Ter, Girona) en el termini indicat del 23 de maig a 7 de juny 2023 (ambdós dies inclosos) i dins l’horari de l’Ajuntament de 9:00 a 14:00 hores o telemàticament.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!