Skip to content

/

Avís important!

Avís molt important per als contribuents amb rebuts NO DOMICILIATS!

Aquest any 2022, el període voluntari de pagament dels rebuts, s’escurça i passa a ser de 3 a 2 mesos.

El període de pagament serà del 15 d’abril al 15 de juny

Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari, els deutes seran
exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del període executiu,
els interessos de demora i les costes que es produeixin de conformitat amb allò que es
disposa a la Llei 58/2408, general tributària.

INFORMACIÓ I CONSULTES
Per qualsevol aclariment adreceu-vos a:
Centre d’atenció a l’usuari (CAU) Telèfon 972 900 251 – cau@xalocigirona.cat Horari: de
dilluns a dijous 8:30h a 19:00h i divendres de 08:30h a 16:30h.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!