/

3 novembre

Cercle de Criança

Espai de trobada on pares i mares poden donar-se suport, compartir vivències, aprendre i desaprendre tot compartint experiències