/

25 desembre

GRAN QUINA DE NADAL

Tradicional Quina organitzada per la Unió Esportiva Sarrià