Policia municipal

Regidoria

Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Narcís Fajula i Aulet
Regidor

Sotsinspector de la Policia Local:

Toni Carrera Sánchez

Dades de contacte

Horari

Atenció al públic
De 8:00 a 22:00

Ubicació

Casa de la Vila.
C/ Major 73
17840 Sarrià de Ter

 • Funcions
 • Tràmits i gestions relacionats
 • Telèfons d'interès
 • Memòries

Vigilància i protecció

 • Protecció d'autoritats de la corporació.
 • Vigilar i custodiar els edificis, instal·lacions i dependències municipals.
 • Vigilància dels espais públics.

Seguretat vial

 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà.
 • Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins del municipi.
 • Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 • Detectar anomalies a la senyalització viària, punts de risc per al trànsit i suggerir millores.

Policia administrativa

 • Assegurar el compliment dels reglaments, les ordenances, els bans i altres resolucions municipals d'acord amb la normativa vigent.
 • Vetllar el compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
 • Efectuar informes sobre veïns: conducta residencial, convivencia i similars.
 • Comunicar anomalies en l'estat dels carrers, paviments, edificis, enllumenat públic.
 • Efectuar notificacions.

Policia judicial

 • Actuacions en matèria de Policia Judicial que tinguin atribuïdes per llei. Realitzant informes requerits pels jutjats (article 12 de la Llei de Policies Locals. Llei 16/91 de 10 de juliol).

Protecció civil

Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, d'acord amb les lleis i els plans de protecció civil.
Memòries

CIVISME

 • Consells bàsics de seguretat al domicili
 • Consells bàsics de seguretat per a les comunitats veïnes
 • Consells bàsics generals quan marxem de vacances
 • Consells de protecció civil-Nevades
 • Consells de protecció civil-Pluja forta
Policia Municipal de Sarrià de Ter  
610 290 092

Policia Municipal de Girona  
972 41 90 92

Urgències CAP Sarrià 
972 17 07 42