Skip to content

Empreses

Empresa

Orientació per a l’empreneduria

Emprendre un negoci per compte pròpia, pot ser una bona sortida laboral, per fer-ho però cal analitzar bé les possibilitats d’èxit i els riscos que es poden córrer. L’autoocupació com ha opció professional ha de partir a més d’una gran dosi d’il•lusió i compromís, d’una valoració profunda de diferents aspectes com coneixement de les pròpies capacitats, detecció de necessitats, coneixement del producte i/o servei, coneixement del mercat, cerca de finançament, entre altres.

Des de l’Àrea de Desenvolupament Local podem orientar en aquest primer pas d’anàlisi, alhora que acompanyem en la redacció inicial del Pla d’Empresa. Per a la redacció final del Pla d’Empresa i sobretot per a la validació definitiva, hem establert un conveni amb la CP’AC, en que a més, si el Pla resulta viable es farà un acompanyament i suport continuat a l’autoemprenedor en el primer any de vida de la seva empresa.

Finestreta Única Empresarial

L’ajuntament de Sarrià de Ter ha estat el primer ajuntament de la província de Girona i el tercer de Catalunya en implantar la Finestreta Única Empresarial (FUE) a través de la qual s’intenta fomentar l’activitat empresarial, reduir i simplificar les barreres administratives facilitant la relació entre el teixit empresarial i l’administració en qualsevol dels seus nivells.

  • La Finestreta Única Empresarial es caracterítza per:
  • La integració de serveis i tràmits que afecten a tot el cicle de vida de l’empresa
  • Independència de l’Administració responsable: reuneix serveis i tràmits de l’Administració local, Generalitat i Administració de l’Estat
  • Multicanalitat: els serveis es presten pel canal que esculli l’empresa, prioritzant, així sí, l’electrònic
  • Ús d’un model col•laboratiu de prestació de serveis
  • Celeritat i eficiència fomentant la resolució immediata

Tràmits

Comerç

A Sarrià de Ter comptem amb una gran oferta d’establiments comercials i productes per oferir als sarrianencs i sarrianenques i també a tothom que s’hi vulgui acostar a veure el nostre poble i gaudir del comerç de proximitat al millor preu.

El comerç del nostre poble, proper i de qualitat, destaca per la varietat dels productes de proximitat, el servei amable i personalitzat dels nostres comerciants i destaca per la seva riquesa humana i dels seus productes.

Al nostre municipi, comptem amb un directori d’empreses per tal que tothom, pugui fer una recerca dels comerços que hi trobarem, així com els horaris, direcció i mitjans de contacte. Si vols consultar el nostre directori, pots consultar-lo a la següent direcció.

Si tens un negoci a Sarrià de Ter i vols afegir la teva informació al directori, completa el següent formulari i t’ajudarem.

Si tens un negoci a Sarrià de Ter i vols participar activament de la dinamització comercial del poble, així com participar a les campanyes de comerç organitzades per l’ajuntament, posa’t en contacte amb nosaltres a través del número de telèfon: 654026565 i t’informarem. Per un poble viu, fem Sarrìà de Ter!

Consulta altres aspectes legals

Segons la Generalitat, es consideren establiments comercials els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen activitats comercials, tant si aquestes es produeixen de manera continuada, periòdica o ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics.

Queden exclosos d'aquesta consideració els espais situats a la via pública on es facin mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals, degudament autoritzats per l'ajuntament corresponent.

ORDRE EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.

La Generalitat ha aprovat el calendari comercial definitiu d’obertura comercial autoritzada a Catalunya per al 2020-2021, els dies 5 i 12 de gener, 5 de juliol, 15 d'agost, 12 d'octubre 6, 13 i 20 de desembre del 2020. Respecte al 2021 els dies 3 i 10 de gener, 4 de juliol, 1 i 28 de novembre, 6, 8 i 19 de desembre.

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Comerç, estableix un total de vuit festius anuals. D’acord també amb la Llei d’horaris comercials, s’afegeixen dos dies més al calendari comercial, que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants.

Els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals que preveu l'article 1 d'aquesta Ordre per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates que detalla l'article 36.2.d) de la Llei 18/2017, esmentada, i dels dies 15 d'agost i 12 d'octubre de 2020 i 1 de novembre i 6 de desembre de 2021, atès el que estableix el punt 2 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei.

Pel que fa als dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada que poden fixar els ajuntaments, en el cas dels consistoris que no hagin designat cap data específica, s’entendran com a dates escollides i aplicables en els seus àmbits territorials els dies 29 de novembre i el 27 de desembre, en el cas de l'any 2020, i el 5 i el 12 de desembre, en el cas de l'any 2021. 

 

Altres obligacions

Publicitat de l'horari adoptat. Dins dels paràmetres establerts l'horari d'obertura i tancament dels establiments comercials és lliure i tots els establiments comercials han d'exhibir l'horari adoptat de tal manera que sigui visible al públic des de l'exterior de l'establiment. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h. i els dies 1 de gener, i 25 de desembre han de romandre tancats.

Mercat

Mercat setmanal

El mercat setmanal dels dimecres de venda no sedentària de Sarrià de Ter, compta amb una història de més de 30 anys de permanència ininterrompuda, amb les seves reduïdes dimensions dóna servei a més de Sarrià de Ter, als pobles veïns com Sant Julià de Ramis, Celrà, i el barri de Pont Major de Girona. Les nostres parades del mercat segueixen venint al nostre poble des de fa anys, fet distintiu que permet als nostres marxants conèixer el poble i als nostres visitants, oferint una oferta que destaca per la seva qualitat, varietat i de proximitat al millor preu. 

Amb una trentena de parades i amb un equilibrat assortiment de productes, és considerat pels propis marxants i pels clients/es habituals, un mercat proper i de qualitat. El mercat destaca pels seus productes de proximitat, un ambient amable i variat que vol tenir un tracte personalitzat i de qualitat per a tots els visitants. 
El trobareu tots els dimecres de 8h a 14:00 al c/ Major de Sarrià de Ter.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!