Omet al contingut

/

Informació de l’estat de les subvencions sobre energies renovables

Com tots n’esteu el cas, el preu de l’energia i el gas ha augmentat considerablement durant l’últim any. En aquest context d’emergència climàtica, és imprescindible que des de l’administració impulsem la transició energètica cap un model d’energia descentralitzat, democràtic i sostenible. 

En aquest sentit, us informem de l’estat actual de les subvencions que provenen del Fons Next Generation destinades a impulsar les energies renovables i mobilitat sostenible entre els diferents sectors dels municipis, entre els quals hi figura el sector públic.

ENERGIES RENOVABLES

1. Ajuts del Programa d’incentius lligats a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables (gestionades a través de l’ICAEN)

Tot i que la línia destinada a la implantació d’instal·lacions d’autoconsum destinada al sector públic i residencial s’ha quedat sense fons, estem a l’espera de saber si hi haurà una injecció de pressupost a finals d’any, us informarem tant bon punt com sapiguem ja que aquesta línea ha generat molt interès. 

Paral·lelament, hi ha oberta la línia L6 destinada a actuacions d’instal·lació d’energies renovables tèrmiques al sector residencial, així com les línies L1, L2 i L3 per autoconsum renovable i emmagatzematge destinades al sector serveis i productiu. Podreu trobar tota la informació al següent enllaç:

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/

2. Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia (gestionades a través de l’ICAEN)

Subvencionen la instal·lació d’energies renovables tèrmiques en dos línies d’ajuts: 

  • una destinada als sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent el sector residencial, i una altre línia destinada al sector públic, que pot arribar a subvencionar fins un 45% del cost de totes les actuacions. 
  • una altre línia destinada al sector públic, que pot arribar a subvencionar fins el 70% de les actuacions.

El plaç per presentar sol·licitud es va obrir el passat d’2 agost i es preveu que estiguin obertes fins a finals de 2023 o fins a esgotar pressupost. Entre les actuacions subvencionables destaca la instal·lació de calderes de biomassa i/o la implementació de xarxes tèrmiques de districte. En aquest sentit us volem recordar que des del Pla de Serveis de la Diputació us oferim la possibilitat de realitzar un estudi per la seva instal·lació que podríeu presentar per demanar aquests ajuts o a futures convocatòries que puguin sorgir. Si necessiteu més informació o esteu interessats us podeu posar en contacte amb nosaltres. 

Podreu trobar tota la informació al següent enllaç:

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/renovables-termica-sectors-productius/

3. Programa d’incentius a projectes de xarxes calor i fred que utiltizin fonts d’energia renovable (gestionada a través del IDAE)

Convocatòria que s’obra el 26 de septiembre i es tanca el 28 d’octubre i subvenciona xarxes noves tèrmiques que utilitzin fonts d’energia renovable, així com l’ampliació de centrals de generació o xarxes ja existents.

Està oberta tant al sector públic com privat. Els percentatges de subvenció oscil•len del 35% al 70% del cost de les instal•lacions, i aquest pot ser major en municipìs menors de 5.000 habitants.  

Com en el cas anterior, us volem recordar que des del Pla de Serveis de la Diputació us oferim la possibilitat de realitzar un estudi per la implementació de xarxes tèrmiques utilitzant energies renovables. Si esteu interessats en aquesta subvenció, poseu-vos en contacte amb nosaltres per tal d’agilitzar la redacció de la memòria per estudiar si és possible presentar-la en aquesta subvenció com en futures convocatòries. Així mateix si detecteu interessats en el sector privat que tinguin relació amb aquesta convocatòria els hi podeu passar el nostre contacte i els hi oferirem assessorament. 

Podreu trobar tota la informació al següent enllaç:

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programas-de-incentivos-proyectos-de-redes-de-calor-y-frio-que-utilicen

COMUNITATS LOCALS D’ENERGIA

Tot i que van haver-hi convocatòries específiques referents a la implementació i impuls de les comunitats locals d’energia (CLE) destinades a diversos sectors, actualment estan tancades. Es preveu que hi hagi una injecció de pressupost al programa IMPLEMENTA del IDAE, que subvencionava projectes pilots de CLE (https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de), així com que s’obrin noves convocatòries específiques. 

En aquest sentit, estem treballant amb molts de vosaltres amb la redacció de les memòries descriptives per estudiar i impulsar aquests projectes al vostre municipi, si encara no ho heu fet i esteu interessats en fer-ho us podeu en contacte amb nosaltres. 

MOBILITAT

Ajuts MOVES III per l’adquisició de punts de recàrrega o l’adquisició de vehicles elèctrics (convocatòria oberta)

Aquestes ajudes van destinades a particulars, empreses i a l’administració pública, conformant una oportunitat per la renovació del parc de vehicles de la flota municipal i la instal·lació de punts de recàrrega al municipi. Encara hi ha pressupost de les dues línes que el conformen: 

  • Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll  i de pila d’hidrogen

Els imports van des dels 1.100€ per a un quadricicle lleuger, 7.000 € per a furgonetes de la categoria N1 i per a vehicles de la categoria M1 un import màxim de 4.500 €. Si es desballesta un vehicles M1, N1 i L els ajuts s’incrementen fins a 1.300€ per a quadricicles lleugers, 9.000€ per a furgonetes (N1) i per a vehicles tipus turisme M1 l’ajut pot arribar als 7.000€.​

  • Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
  • Ajut del 70% per les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques. En municipis de menys de 5.000 habitants aquest percentatge serà del 80%.

Per més informació podeu consultar: 

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

1. Ajudes Next Generation per actuacions de rehabilitació energètica (convocatòria oberta). 

Les subvencions d’aquests programes tenen per objecte el finançament d’obres o actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com l’impuls i ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (s’articulen en diferents programes segons la seva tipologia). 

Són subvencionables les actuacions realitzades a partir del 1 de febrer de 2020 i van dirigides a propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques, i també administracions públiques. 

S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica. Depenent de l’estalvi energètic aconseguit amb l’actuació, el percentatge de la subvenció cobreix del 40 al 80% del cost de l’actuació realitzada. 

La Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Gironès és tramitadora d’aquestes subvencions, així que si detecteu interessats en els podeu derivar per tal d’assessor-los de la millor manera possible

Per més informació podeu consultar: 

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-next-generation/

2. PRE5000 – Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (convocatòria oberta)

Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants). 

Les actuacions subvencionables van destinades a edificis d’habitatge unifamiliar, de tipologia residencial col·lectiva, o edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, cultural, docent, etc.). 

Requisits de les actuacions:

Assolir una reducció del consum d’energia primària no renovable mínim del 30% respecte a la situació de partida (certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent).

Millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, com a mínim, una lletra mesura en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any). Aquest criteri no serà d’aplicació en els següents casos:

Tipologies de les actuacions:

a) Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.

b) Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal•lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris dels edificis, comunitats de propietaris, ajuntaments o entitats locals, entre altres. 

Per més informació podeu consultar: 

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/pree5000-icaen-programa-dajuts-a-la-rehabilitacio-energetica-dedificis/

Per finalitzar, us recordem que des de la Oficina de Transició Energètica us poden acompanyar i assessorar en tots aquells projectes per impulsar les energies renovables i la mobilitat sostenible al territori.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Ràdio Municipal

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics