/

Modificació franges horàries Piscina Municipal

Degut a la finalització dels Casals i Campus Esportius a la Piscina Municipal hi haurà una petita variació envers a la franja horària per a tots els públics i es que de dilluns a divendres tothom podrà gaudir de les nostres instal·lacions de les 12:00 a 20:00 a partir del proper dilluns 2 d’agost fins el 10 de setembre.

Descarrega la informació