Skip to content

/

Informació important a tots els contribuents

La Xarxa Local del Municipis (XALOC), és un organisme autònom de la Diputació de Girona, creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques de Girona, al qual l’ajuntament de Sarrià de Ter està adscrit, i li ha delegat la gestió dels impostos municipals.

XALOC des de l’any 2020 no envia cap carta als contribuents amb rebuts domiciliats, qui vulgui rebre aquesta informació, cal que doni el consentiment de notificació electrònica aquí.

A través d’aquest tràmit, les persones físiques no obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l’administració pública, poden autoritzar o modificar el consentiment per rebre notificacions, així com per rebre missatges i alertes de caràcter tributari o d’altres ingressos de dret públic.

Recordem que els pagaments són:

NO DOMICILIATS

Període voluntari de pagament de l’1 d’abril al 30 de juny

DOMICILIATS

Càrrec únic:

  • 1 de maig

Fraccionat:

  • 1 de maig 40%
  • 1 de juliol 30%
  • 1 d’octubre 30%

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!