Skip to content

/

Presentació dels treballs duts a terme al jaciment arqueològic de la vil·la romana del Pla de l’Horta

Aquest dijous es va presentar a la vil·la romana del Pla de l’Horta, a Sarrià de Ter, els treballs més rellevants duts a terme fins avui en aquest jaciment arqueològic, considerat un dels més grans i més ben conservats de Catalunya.

Des de l’any 2008 fins a l’actualitat (i a redós del conveni de col·laboració Gerunda), la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Sarrià de Ter i el Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona han treballat conjuntament per avançar en el coneixement d’aquesta vil·la romana. Durant tots aquests anys, s’hi han fet més de quinze campanyes d’excavacions dirigides per aquest equip de tècnics de la Universitat de Girona, que també té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’ajut econòmic del projecte quadriennal de recerca en matèria arqueològica.

25/1/23 Excavacions al jaciment Plaça de la Vila Romana de Sarrià de Ter
25/1/23 Excavacions al jaciment Plaça de la Vila Romana de Sarrià de Ter

La fase dels treballs que avui es presenta s’ha centrat en l’assoliment de dos objectius: el primer, dur a terme tasques d’excavació i recerca arqueològica al sector nord de la vil·la, i el segon, preparar les fonamentacions dels pilars de la futura ampliació de la coberta de protecció del jaciment.

La presentació ha estat a càrrec del president de l’alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Girona, Josep Calatayud; la vicerectora de recerca i Transferència del Coneixement de la Universitat de Girona, Maria Pla de Solà; l’arquitecte
i cap del servei de Monuments de la Diputació de Girona, Lluís Bayona, i el professor de la Universitat de Girona David Vivó.

La coberta de la vil·la romana. El més destacat d’aquest jaciment és que conserva bona part dels paviments originals (murs, pintures, restes de dolis, etc.); unes restes arqueològiques que s’han anat trobant al llarg de tots aquests anys d’excavacions a la vil·la. Per això, des d’un bon inici, va resultar indispensable construir-hi una coberta, que s’ha hagut d’anar ampliant provisionalment. Ara, amb una part important del jaciment excavat, és quan es pot plantejar la construcció d’una nova coberta de vidre, que s’unirà amb la precedent i permetrà protegir el conjunt de les restes arqueològiques.

En aquest sentit, gràcies a les darreres actuacions dutes a terme per la brigada de conservació de monuments de la Diputació de Girona i amb el seguiment de l’equip d’arqueòlegs de la Universitat de Girona (en el marc d’un conveni amb l’Ajuntament de Sarrià de Ter), ja hi ha preparats els fonaments que sostindran aquesta nova coberta, la construcció de la qual es preveu que s’iniciï aquest any 2023.

A la pràctica, això suposarà ampliar la protecció del jaciment amb una ampliació de 24 × 30 m (la coberta de vidre té ara unes dimensions de 21 × 30 cm) i, a més, dotar l’equipament d’un espai inferior destinat a rebre les visites i divulgar el monument.

Excavacions al sector nord de la vil·la. Les dades obtingudes gràcies a les excavacions que s’han dut a terme a la vil·la romana del Pla de l’Horta ens diuen que ens trobem davant una vil·la romana d’època republicana de grans dimensions objecte de remodelacions intenses al llarg de tota la seva història, sobretot de caràcter residencial,
sumptuari i industrial.

Actualment no hi ha dubte que es tracta d’un bé de gran valor patrimonial, tant pel llarg període històric que abasten les restes trobades, com per la seva importància arquitectònica. Especialment, cal destacar tant els nombrosos mosaics que decoren la part urbana (zona residencial), com les dependències agrícoles de la part rústica (zona destinada a l’explotació agrària), on s’han localitzat dues grans premses vinàries i un complex de dipòsits destinats a la recollida i el processament del most, pràcticament únics a les nostres comarques.

En aquesta darrera campanya arqueològica que s’ha dut a terme a la vil·la, centrada en el sector nord, s’han trobat estructures relacionades amb la fase tardorepublicana (que és la menys coneguda del jaciment), un fragment de figureta possiblement relacionada amb el culte domèstic, una gran quantitat de ceràmica vinculada tant a la zona residencial com a la zona productiva de la vil·la, sis monedes de bronze i una fíbula o sivella també de bronze.

La troballa més significativa de totes és un fragment d’inscripció romana sobre marbre, un fet força insòlit, atès que ara per ara a la ciutat de Girona i al seu entorn immediat només es té constància de quatre fragments d’aquest tipus de documents d’època romana.

La vil·la romana del Pla de l’Horta està situada en una zona densament urbanitzada de Sarrià de Ter, a uns 4 quilòmetres al nord de la ciutat romana de Gerunda, prop del traçat de la Via Augusta. El jaciment es va descobrir l’any 1970 arran de la troballa d’uns mosaics d’època romana durant les obres de construcció d’un bloc de pisos. Justament, entre els treballs previstos per al 2023 hi ha el de reposar de nou aquests revestiments originals, que en aquell moment es van extreure per evitar-ne la destrucció.

La vil·la és originària de l’època republicana, coincidint amb la fundació de la ciutat de Gerunda (entre el 80 i el 70 aC), i va funcionar fins al segle V dC. Està situada a l’anella suburbana de la Girona primitiva (prop del traçat de la Via Augusta) i, tenint en compte la riquesa de les troballes i sobretot l’extensió de la zona (es calcula que tenia uns 5.000
m²), la vil·la era una gran residència agrària que segurament pertanyia a algun gran prohom de la ciutat que també la utilitzava per viure-hi.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!