Skip to content

/

Programa foment “condicions i estils de vida”

L’Ajuntament de Sarrià de Ter és l’administració pública més propera als sarrianencs i sarrianenques. Aquest fet genera, en molts casos, una capacitat de resposta més ràpida i més ajustada a les necessitats de les persones. No obstant això, el municipi té limitats els seus recursos econòmics i l’establiment de prioritats fa que alguns programes quedin relegats a segon terme.

Dipsalut vol promoure que les actuacions orientades al benestar de la població estiguin en l’agenda d’accions de Sarrià de Ter. Per això ha adjudicat a l’Ajuntament de Sarrià la subvenció destinada a l’Oficina d’Atenció a les Persones, en matèria de condicions i estils de vida per a l’any 2022.

Per mitjà del programa foment “condicions i estils de vida” Sarrià de Ter rebrà 9.512,60 € per a la millora de les condicions i els estils de vida. Els objectius són:

  • La promoció de la salut i la qualitat de vida: S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a fomentar la salut individual i col·lectiva que incideixen en les condicions i els estils de vida, en els entorns i en els coneixements, les habilitats i les actituds de les persones i les comunitats.
  • El foment de la inclusió social i la convivència: S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a millorar les condicions de vida (educació, treball, habitatge…) i a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

El programa de Suport Econòmic per a la Millora de les Condicions i els Estils de Vida facilita la realització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ja que proposa actuacions adreçades a garantir una vida sana i a promoure el benestar per a tothom i en totes les edats. També se centra especialment en aquelles persones que viuen en situacions més vulnerables a través de mesures que facilitin el seu accés als recursos i als serveis bàsics. Els objectius són:

  • Promoure que es garanteixin de drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de la Infància, especialment pels que constitueixen drets econòmics i socials.
  • Promoure accions de promoció de la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no competitiu, especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió social.
  • Promoure accions de promoció de la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure educatiu, especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió social.
  • Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les persones, estils de vida saludables o el seu benestar.
  • Promoure les activitats esportives de caràcter no competitiu per a col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
  • Promoure la integració operativa del model de Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!