Skip to content

/

Resum de la reunió de veïns al barri de Sarrià de Dalt-Socs

Data: 26/10/2022
Representants de l’equip de govern: Narcís, Santiago, Encarna, Montse i Àngel.
Veïns i veïnes assistents: 24 persones.

Per part dels representants de l’equip de govern, inicia la reunió l’alcalde Narcís Fajula:
Amb l’objectiu de donar comptes als assistents, sobre les actuacions fetes al barri, l’alcalde
explica que s’han destinat molts esforços econòmics a ajudar a les famílies necessitades que
han demanat suport als serveis socials municipals.

El 2022 ha estat un any en que els efectes post pandèmia provocats per la COVID encara han
agreujat la situació de les famílies més vulnerables que tenim a Sarrià de Ter. A més a més,
l’encariment dels preus de l’energia també ha afectat als pressupostos municipals.
La suma de tots aquests factors ha obligat al consistori a destinar la majoria del pressupost a
fer aquelles tasques de manteniment necessàries per garantir la salubritat i la seguretat
ciutadana.

A més a més, s’ha adequat una zona nova per festes i concerts al Pou del Glaç, a la vora del
Xuncla. D’aquesta manera ja no farem més concerts al parc de la Cooperativa i així evitarem
molèsties al veïnatge de la zona.

En clau de projectes en marxa, en Narcís ens va parlar de l’acord que l’ajuntament ha
formalitzat amb Lecta, empresa filial de Torras Hostench. Aquest acord permetrà establir part
dels serveis municipals en els espais que aquesta empresa té ubicats a la Ctra. De Sarrià de
Dalt. En un futur, i d’acord amb el nou POUM, aquest conveni permetrà la continuïtat del C/
Gelida amb el Joan Fuster, donant així una nova sortida al barri del Pla dels Socs.

També, i amb l’ànim de millorar la qualitat de vida de les mascotes del barri, està ja projectat
un pipi-can al C/ Sant Ferriol, cantonada amb la Ctra. de Sarrià de Dalt. Aquest espai estarà
ubicat en una parcel·la de 700 m2. Aquest projecte està en fase d’estudi i s’executarà a partir
del gener del 2023.

Pel que fa al polígon industrial del Xuncla, els propietaris del Bon Preu ja han iniciat la
construcció de la benzinera i l’adequació d’un passeig tota vora del Xuncla. Tanmateix, la resta
de propietaris del polígon, s’estan constituint en associació, la qual cosa facilitarà el
manteniment i sanejament del polígon.

Per finalitzar el capítol de novetats, la recollida del porta a porta va tancar l’exposició de fets
de l’alcalde. Del canvi de model es va destacar l’augment del reciclatge, que es situa en el 80%,
enfront del 16% que teníem abans del porta a porta. Aquesta millora ens permet contribuir a
la salut ambiental del planeta, conscienciar als nostres fills de que l’ecologia és un bé
fonamental que s’ha de cuidar i mantenir.

També, amb el porta a porta, i a més llarg termini, els costos de la gestió de les deixalleries es
veuran reduïts. Ara, en aquests moments, els costos augmenten en no tenir el retorn de les
deixalles reciclades en forma d’energia neta. Tan punt comenci aquest retorn, aquells domicilis
que hagin fet bé el reciclatge, veuran disminuïda la taxa d’escombraries.

En acabada l’exposició de l’alcalde, va començar el torn de paraula pels veïns i veïnes
assistents. En primer lloc es va demanar més control sobre les motos que corren per les nits,
fent sorolls i ocasionant molèsties. Algunes persones assistents varen demanar serveis policials
de nit. Per desgràcia, com ja va dir l’alcalde en la introducció, el pressupost municipal no
permet contractar més policies per fer el torn de nit.

També va haver-hi un veí que va manifestar que la freqüència quinzenal per recollir la resta no
era suficient. Així com varen ser vàries les persones que es van queixar de la baixa freqüència
de la recollida de la fracció orgànica.

Davant d’aquestes propostes sobre el porta a porta, els representants de l’equip de govern van
dir que el porta a porta està en fase d’implantació i que un cop passat el primer any,
s’analitzaran les demandes de tots els pobles del Gironès on s’està treballant amb aquest
sistema. En funció d’aquest anàlisi i els costos que suposi implementar els canvis, algunes
demandes es podran atendre i d’altres no.

Seguit en clau de deixalles, també es va demanar, per part del veïnatge, la millora en la qualitat
de l’atenció personal alhora d’anar a abocar voluminosos a la deixalleria municipal. Davant
d’aquesta demanda, es va demanar paciència i comprensió cap als treballadors i treballadores
de la deixalleria.

La darrera exposició veïnal va ser per comentar l’actuació de la policia municipal en relació a la
presència de gossos deslligats al parc de la salut. Des de l’equip de govern se’ls va contestar
que hi havia queixes per part d’altres veïns i veïnes, nens espantats, pudor de pixats als parcs
infantils i tifes de gos no recollides. Davant d’aquesta situació, i en compliment de l’ordenança
municipal, la policia municipal va fer unes actuacions informatives al respecte. De qualsevol
manera, a principis del 2023, aquest problema quedarà solucionat amb el nou pipi-can del
barri.

Alguns veïns varen demanar si era possible instal·lar més papereres al barri, doncs actualment,
les que hi ha, queden plenes amb molta rapidesa perquè alguns incívics i aboquen bosses
d’escombraries. Des de l’ajuntament hem organitzat un sistema de buidatge d’aquestes
papereres. La brigada municipal recull les bosses tres cops per setmana. De moment no
s’instal·laran més papereres al barri.

Per concloure la reunió, l’Àngel va donar comptes de les actuacions fetes a demanda dels
voluntaris de la TMA (Taula Medi Ambiental) de Sarrià de Dalt-Socs. Els integrants d’aquest
grup de wathasp varen informar de 20 situacions anòmales que es varen solucionar totes amb
immediatesa i eficàcia per part dels diferents serveis municipals.
Aquesta reunió va ser una mostra de cordialitat i civisme per part de tots/es els/les
assistents/es.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!